Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Kin, nefret ayıbını sevgiyle yıkarız. Yoksulluk zincirini vergiyle kırarız…

Eğitim Süresi ve Mezuniyet Derecesi
2 yıl, Önlisans
Öğrenim Yeri
Çekmeköy Yerleşkesi

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Programın amacı; iş dünyasının muhasebe alanında büyük eksikliğini yaşadığı ve ihtiyaç duyduğu kuramsal ve uygulamalı muhasebe bilgisine sahip olmanın yanı sıra ekonomi, iş idaresi, finans konularına hakim, iyi seviyede İngilizce bilen ve iki yıl boyunca aldığı muhasebe ve işletme bilgilerini bilgisayar ortamında en verimli şekilde kullanabilen ara eleman yetiştirmektir.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
“Muhasebe Meslek Elemanı”unvanı ile kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinin ilgili birimlerinde görev alabilirler ya da kendilerine ait muhasebe bürosu açabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler üç yıl staj yaptıktan sonra ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip olabilirler. Eğitim Dili
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Birinci yılda, muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci yıl ise muhasebe belgelerini tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini nasıl olabileceği konuları öğretilmektedir.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
YGS-6

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre …
Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetim alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Çekmeköy Kampüsü

Soğukpınar Mahallesi Barbaros Bulvarı No: 76 Taşdelen-Çekmeköy/İstanbul

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark