Meslek Yüksekokulu

Adalet

Ders Planı

D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
ADA104 Temel Hukuk Z 3 0 4
ADA101 Anayasa Hukuku Z 3 0 5
ADA103 Medeni Hukuk Z 3 0 5
ADA102 Klavye Kullanımı I Z 0 3 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2
TRK101 Türk Dili I Z 2 0 2
DIL101 Genel İngilizce I Z 2 0 2
ADA001 Adalet Meslek Etiği (Bölüm Seçmeli) S 2 0 3
  Üniversite Seçmeli  S 3 0 5
TOPLAM     20 3 31
D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
ADA Ceza Hukuku Z 3 0 4
ADA Borçlar Hukuku Z 3 0 4
ADA Klavye Kullanımı II Z 0 3 3
ATA Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2
TRK Türk Dili II Z 2 0 2
DIL Genel İngilizce II Z 2 0 2
ADA Staj Z 0 12 6
ADA Yargı Örgütü (Bölüm Seçmeli) S 2 0 3
  Üniversite Seçmeli  S 3 0 5
TOPLAM     18 5 31
D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
ADA305 Ticaret Hukuku Z 3 0 5
ADA302 Ceza Usul Hukuku Z 3 0 5
ADA303 İş Hukuku Z 3 0 5
ADA304 Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışma Z 2 0 4
ADA301 Arabuluculuk ve Tahkim Z 2 0 4
ISU211 İstinye Manifestosu I Z 1 0 1
ADA032 Tüketici Hukuku (Bölüm Seçmeli)  S 2 0 3
  Üniversite Seçmeli S 2 0 3
TOPLAM TOPLAM   18 0 30
D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
ADA İdare Hukuku ve İdari Yargılama Z 3 0 6
ADA İcra İflas Hukuku Z 3 0 5
ADA Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı Z 2 0 4
ADA İnfaz Hukuku ve Cezaevi Yönetimi  Z 2 0 3
ADA Medeni Usül Hukuku Z 3 0 5
ISU211 İstinye Manifestosu II Z 1 0 1
ADA Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Bölüm Seçmeli)   S 2 0 3
  Üniversite Seçmeli S 2 0 3
           
TOPLAM TOPLAM   18 2 30