Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Ders İçerikleri

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

BDT105 3B MODELLEME VE DOKU KAPLAMA 1: 3 boyutlu modelleme ve doku kaplama dersinde sıfırdan başlayıp 3 boyutlu modelleme, referans görsellerle çalışma, modellenen nesnelerin fiziksel özelliklerini oluşturma, nesneleri kaplama, ışıklandırma ve render konuları işlenmektedir. Kumaş simülasyonları ve kıyafet oluşturma teknikleri de anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Autodesk Maya, Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, KeyShot, Arnold)

BDT109 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM 1: Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 1 dersinde fotoğraf düzenleme programı ile görsellerle çalışma, görsel işleme, tasarım ilkeleri, masaüstü yayıncılık, grafik tasarımın sosyal medyada kullanımı, benner ve arayüz tasarımı konuları anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)

BDT001 CANLANDIRMA SİNEMASI: Canlandırma film yapım aşamaları doğrultusunda, yüzeysel-stop motion tekniklerin uygulamalarla çalışılarak sanatsal düşünce boyutunda canlandırma film projesi gerçekleştirme uygulamaları yapılır. Canlandırma sanatının ortaya çıkışını ve tarihsel süreçlerini öğrenmiş olacaklar. Canlandırma sineması hakkında bilgiler verilir. Dünya ve Türkiye’de canlandırma sineması incelenir. Canlandırma sineması dışında Dünya sineması hakkında bilgi sahibi olurlar. Türk canlandırma sineması ve Türk sineması konularında bilgi sahibi olacaklardır. (Derste kullanılan Bilgisayar Programları : Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Premiere Pro, vb…)

BDT103 ÇİZGİ FİLM ANİMASYON UYGULAMALARI: Genel animasyon planlama ve yönetimi öğrenilir. Storyboard hazırlanarak senaryonun ilk görsel aşaması oluşturulur. Temel Sinema ve Animasyon Prensipleri uygulanır. Hareketli Grafik, vektör ve piksel tabanlı animasyon ve Hareketlendirme endüstriyel seviyede uygulanır. Sahne ve görüntü kurgusu uygulamalı olarak öğrenilir. Öğrenci video kurgu ve animasyonları yapabilecek aşamaya gelmelidir. Hareketli grafikler, animasyonlar ve sosyal medya için grafik animasyonlar üretebilirler. Öğrenci, Animasyon temelinde üretilecek, Tv film açılış, kapanış jenerikleri, küçük jenerik (kj) ve banner uygulamaları yapabilmelidir. ( Photoshop, Stopmotion, After effects)

BDT002 DİJİTAL PRODÜKSİYON VE KURGU: Bu ders öğrencileri dijital prodüksiyon ve kurgu teknikleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler kurgu teknikleri ve dijital prodüksiyonda kullanılan bilgisayar programlarını öğreneceklerdir. Öğrenilen kuramsal ve teknik bilgiyle proje üreteceklerdir. Öğrencilerden dijital prodüksiyon ve kurgu programlarını öğrenmeleri beklenmektedir. Post prodüksiyon, görsel efekt alanlarında çalışma yapmak isteyen öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmesi dersin amaçlarındandır.  ( After effects, Premiere Pro)

BDT107 ORGANİK MODELLEME VE TASARIM 1: Bu ders sektörde özellikle 3 boyutlu karakter tasarım konusunda endüstri standardı haline gelmiş dijital heykel tıraşlık programı olan ZBrush programını öğreneceklerdir. Grafik tablet kullanarak dijital heykel tıraşlık yöntemleriyle organik modelleme ve detaylandırma yapacaklardır. Substance Painter programıyla dijital texture boyama, shading ve baking konularını işlenecektir. Gerçekci sonuçlar alabilmek için Keyshot programıyla 3 boyutlu modelin renderını alacaklardır.

BDT101 SANATSAL ANATOMİ: Aslına Uygun İnsan iskeleti ve Kaslı insan modeli incelenir ve çizimleri yapılır. Kas-iskelet sistemi, denge ve hareket, İskelet kemikleri, kaslar incelenerek sanatsal kaygı ile çizimleri yapılır. Anatomik parçaların biçimini ve yapısal özelliklerini araştırma çizgileri ile ifade eder. Parça bütün ilişkisi, oran-orantı, figürü oluşturan unsurları, karşıtlık, tekrar ve uyum ilkelerini kullanarak bir araya getirir. Antik Dönem heykellerinden araştırma çizgileri ile çizimler yapılır. Desen tekniklerini ve yöntemlerini kullanarak Canlı modelden figuratif çizimler yapılır, Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması, canlı ve cansız model kullanarak lekesel desen araştırmaları, açık-koyu ton ilişkileri, perspektif çalışmaları yapılır. Haftalık ödevler verilir ve dersin öğretim elemanından ödevlere geribildirim verilerek çizimler analiz edilir.

BDT003 TEMEL PROGRAMLAMA: Ders, Python dilinde programlama temelleri ve uygulamaları içermektedir. İşlenen konular: Python programlama dili, dış kütüphanelerin kullanımı, listeler ve sözlükler, özyineleme, sıralama algoritmaları, dinamik programlama, hata yakalama, giriş/çıkış. Ders mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarından uygulamalar sunmaktadır: benzetim, optimizasyon, veri analizi, veri görselleştirme, görüntü işleme, makine öğrenme, vs.

BDT106 3B MODELLEME VE DOKU KAPLAMA: 3 boyutlu modelleme ve doku kaplama 2 dersinde 3 boyutlu modelleme, referans görsellerle çalışma, modellenen nesnelerin fiziksel özelliklerini oluşturma, nesneleri kaplama, ışıklandırma ve render konuları ilerisi seviye işlenemektedir. Kumaş simülasyonları ve kıyafet oluşturma teknikleri de ileri seviye anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Autodesk Maya, Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, KeyShot, Arnold)

BDT104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON DESEN: Bu derste öğrenciler ilk 7 hafta klasik yöntem ile çizgi film karakterlerini ve bu karakterlerin her saniyede 24 kare olacak şekilde hareketlerini çizeceklerdir. Animasyon karakterleri ve onların hareketlerini imgesel olarak tasarlayabileceklerdir. Derste öncelikle çizim teknikleri, komposizsyon, 2-3b teknik anlatımlar, ışık, gölge, Renk doku, oran-orantı gibi kavramları kuramsal ve uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Öğrenciler son 7 hafta da ise dijital programlarda çizim yapacaklardır. Grafik Tablet kullanarak dijital olarak animasyon karakterlerini ve bu karakterlerin hareketlerini çizeceklerdir. Derste cell ve rotoskopi animasyon teknikleri hakkında da bilgiler verilecektir. (Derste kullanılacak Bilgisayar programları :Adobe photoshop, Adobe illüstratör, Adobe premiere, wacoom tablet vb…)

BDT110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM 2: Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 2 dersinde vektörel çizim, ilüstürasyon, kurumsal kimlik, çok sayfalı tasarımlar ve masaüstü yayıncılık konuları anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Adobe Illustrator, Adobe InDesign)

BDT005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİTOLOJİK TASARIM: Bu derste dünya sanat tarihindeki eserler incelenir ve sanat eleştirisi yöntem ve teknikleri kullanılarak estetik incelemeler yapılır. Dünya Sanat tarihindeki önemli Mitolojik heykel ve resimlerin analizleri yapılır. Kuramsal açıdan incelenen tüm eserlerden yola çıkarak yaratıcı yeni mitolojik karakterler türetilir. Türetilen bu karakterler önce klasik çizim yöntemi ile kağıt ve kalem kullanılarak eskizleri alınır. Daha sonra 2 boyutlu olarak dijital programlarda çizilir ve renk doku kaplaması yapılır. Dersin öğretim üyesi 2 boyutlu çalışmalar üzerinde geri bildirim verdikten sonra öğrenci çalışmayı 3 boyutlu Dijital yazılım programına aktararak yarattığı mitolik karakteri herhangi bir 3b film yada dijital oyun veya reklam tasarımında kullanmak üzere 3 boyutlu olacak şekilde modeller. Ve yine dijital kostüm tasarlama programında modelin kostümünü hazırlar ve render alarak karakterini finale ulaştırır. (Derste kullanılan Bilgisayar programları : Adobe Photoshop, Pixolic Zbrush, Marvelous Designer, V-ray)

BDT102 BİLGİSAYARLI 3B KARAKTER ANİMASYONU: Bu dersede, 3D animasyonlar oluşturma sürecinin yanı sıra ileri seviye animasyon performanslarının oluşturulmasında kullanılan geleneksel ve çağdaş yöntemler öğrenilir. Klasik ya da çağdaş teknikler 3d karakterler üzerinde öğretilir, uygulanır.

BDT004 HAREKETLİ GRAFİK: Adobe After effects arayüz ve genel tanıtımı. Hareketli grafik prensipleri ve bu prensiplerin Adobe After effects’de uygulanması. Adobe Photoshop ve After effects pipline. Görsellerin hareketlendirilerek reklam, tanıtım videoların oluşturulması. Kinetik tipografi çalışmaları ve bu çalışmaların sonucunda bir örnek hazırlanması. Video kurgunun prensipleri. Video editleme, tracking, green, blue box, ses ekleme. Özel efekte giriş, örnek özel efekt çalışması. Film title hazırlanması. Basit karakter animasyonları bunun sosyal medya araçlarında uygulanması. Kullanılacak programlar; Adobe After effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

BDT108 ORGANİK MODELLEME VE TASARIM 2: Organik Modelleme 2 dersinde Sektörde özellikle 3 boyutlu karakter tasarım konusunda endüstiri standardı haline gelmiş dijital heykel traşlık yazılımı ile çalışmalar yapılmaktadır. Grafik tablet kullanarak dijital heykel traşlık yöntemleriyle organik modelleme ve detaylandırma konuları işlenmektedir. Texture boyama, shading ve baking konuları ileri seviye anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Pixologic Z-Brush, Marvelous Designer, Substance Painter, KeyShot)

BDT204 2 BOYUTLU BİLGİSAYARLI ÇİZGİ FİLM TEKNİKLERİ: Öğrencilerin 2b çizgi film tekniklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. El çizimi ile başlayarak öğrenciler çizgi film üretimine giriş yapacaklar, toon boom programı ile bilgisayarda çizgi film üretimini öğreneceklerdir. Geleneksel çizgi film yöntemlerinin kavranılması, 2B ve el çizimi ile canlandırma yapmak isteyen öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmesi amaçlanmaktadır. Renk düzenlemelerini gerçek zamanlı olarak görülebilecek uygulamalar yer almaktadır. Bu şekilde 3b dokunun gerçek zamanlı görüntüsü alınabilecektir. Bu derste Substance Painter ile çalışılacaktır. Tüm dokuları PBR formatında görüntüler ve dışa aktarır, böylece bunlar tamamen aynı sonuca sahip bir oyun motoruna aktarılır. 3b Dijital boyamanın temel amacı, dokular oluşturmaktır. Gelişmiş maskeleme ve prosedürel doku oluşturma araçları, Photoshop gibi tamamen 2D programlarda elde edilmesi çok daha zor dokular oluşturmanıza olanak tanır. Bazı örnekler arasında 8k doku pişirme, gerçek zamanlı PBR malzeme iş akışları ve birçok malzeme ön ayarı bulunur.

BDT206 DİJİTAL OYUN TASARIMI (UNİTY ENGİNE): Unity Engine ve Visual Studio IDE’si kullanarak, oyun motorlarının temel işleyişi, oyun sistemleri dizaynına giriş ve Unity Engine motorunda animasyon ağırlıklı oyun üretilme pratiği geliştirme. Unity Engine dışında yapılan animasyonları Unity Engine’e import etmeyi öğrenmek ve Unity Engine’in animasyon ağırlıklı temel prensiplerini öğrenmek.

BDT015 3 BOYUTLU DİJİTAL BOYAMA: Dersin içeriğinde, Hem 2B haritalar üzerinde hem de 3B görünüm alanında doğrudan 3B model üzerine boyama seçenekleri uygulamaları yer almaktadır. Derste Substance Painter programı kullanılacaktır.

BDT008 ENDÜSTRİYEL VE MİMARİ MODELLEME: Mimari ve Endüstri Ürünleri Modelleme dersinde, temel modelleme komutları, poligon ve spline modelleme yöntemleriyle ürün modelleme, mimari görselleştirme, kaplama, ışıklandırma ve render konuları anlatılmaktadır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Autodesk 3D Studio Max, Corona Renderer)

BDT013 HAREKETLİ GRAFİK 2: Hareketli grafik 1 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler After Effects ile karmaşık motion graphic ve 2b vektörel-pixel animasyon yapmayı öğrenirler. Bu dersi tamamlayan öğrenciler vektör ve pixel bazlı grafiklerle kendi kısa filmlerini üretebilirler, uzun süreli motion grafikler yapabilirler.

BDT201 İLERİ RİGLEME VE 3 BOYUTLU ANİMASYON: Maya ile karakter rigleme ve iskelet sistemi oluşturma, jointler, iskelet giydirme yöntemleri, kas sistemi çalışma prensipleri dersin konularındandır. Parentlama, giydirme, boyama, expressions, karmaşık bağlantılar öğrenilir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler kendi modelledikleri veya hazır karakterlere rigleme yapmayı öğrenirler. Öğrenciler ders sonunda insan, hayvan, canlı, cansız objeleri rigleyerek modeli animasyona hazır hale getirirler.

BDT205 POST PRODÜKSİYON VE VFX: Oyun için karakter modelleme dersinde öğrencilerimiz oyunlarda kullanılan modellerin yapım sürecini bütün aşamalarını öğrenecekler. Oyuna yönelik lowpoly karakter ve çevre tasarımı için gerekli 3 boyutlu modeller üretebilme, düşük sayıda poligon sayısıyla çalışma becerilerine sahip olacaklar oyunlar için texture boyama konularında uzmanlaşacaklardır. (Derste kullanılan bilgisayar programları; Blender, Autodesk Maya, Substance Painter, Marmoset Toolbag)

BDT203 TEMEL TASARIM: Sanat ve tasarımın temel ilke elemanlarını analiz eder ve sanatın ilke ve elemanlarını kullanarak yaratıcı tasarımlar yapar. Bu derste öğrenciler tasarımın temel kavramlarını anlayabilecek, görsel düşünme becerilerini geliştirecek, malzemelerin yapısını tanıyacak, ayrıca tasarımın biçimsel ve mekansal öğeleri aracılığıyla kompozisyon becerileri kazanacaklardır. Dersin hedefi Tasarımla ilgili diğer dersleri destekleyecek uygulamalarla öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi için görsel sanatlar ve diğer sanat dallarının ortak özelliği, ışık, nokta, çizgi, leke, doku, uygulama çalışmaları, strüktür kavramı, kompozisyon-görsel denge, egemenlik ve zıtlık, renk ve mekan, üç boyutlu çalışmaların yaratıcılıklarına etkin bir şekilde katılması sağlanmaktadır.

BDT017 TV REKLAMCILIĞI UYGULAMALARI: TV Reklamcılığı Uygulamaları dersinde uygulamalar After Effects ve Photoshop ile gerçekleştirilmektedir. İlk iki hafta teorik anlatım sonrası reklamcılık hakkında temel bilgiler tarihi, Türkiye’de reklam sektörü konuları işlenmektedir. Uygulama olarak farklı alanlardan markaların içerik ve maskot yaratımı yapılmaktadır. Hazırlanan maskot ile beraber animasyon içerikli reklam uygulaması yaptırılmaktadır.

BDT027 3 BOYUTLU IŞIK VE RENK: 3 Boyutlu Işık ve Renk dersinde, Temel fotoğrafçılık bilgilerinin yanında, V-Ray Render Motoru kullanarak, Doku, Materyal, nesnelerin fiziksel özellikleri, Işıklandırma ve render alma konuları işlenecektir. Kaplama, ışıklandırma ve render konularının öğretilmesi amaçlanmıştır.

BDT028 3 BOYUTLU MEKAN VE ÇEVRE TASARIMI: Öğrencilerimiz bu derste farklı mekanların nasıl oluşturulacağını öğrenecekler. 3D modellemeden son inşa ve render işlemine kadar tüm iş akışına öğreneceklerdir. Oyunlar ve 3d Animasyonlar için ortam ve çevre tasarımları uygulamaları yapacaklardır. 3 boyutlu mekan ve çevre tasarımı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır.

BDT029 3 BOYUTLU OYUN MODELİ TASARLAMA: Öğrencilerin 3b animasyon uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Maya programını kullanarak öğrenciler 3 boyutlu animasyon üretimine giriş yapacaklardır. Dersin alan öğrencilerin 3 boyutlu animasyon teknikleri ve programları öğrenmesi amaçlanmaktadır.

BDT012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ OYUN TASARIMI: Bilgisayar Destekli Oyun Tasarımı Oyun motorlarında Temel oyun tasarımını öğrenirler. Oyunların çıkışı ve sayısal oyunların gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur. Unity3D ara yüzünü tanır ve burada oyun tasarlama ve geliştirme uygulamaları yapar. Video oyunları temel kavramları ve Maya ve Blender veya bir başka modelleme programı ile üretilmiş modellerin oyun ortamına aktarılmasını öğrenirler. Bu derste öğrenciler Unity3D ile programlama Unity3D ile oyun içi ışıklandırma ve kamera yerleşimleri, Unity3D oyun içi animasyon sistemi Unity3D oyun içi dokulama ve malzeme yaratma, Unity3D mobil cihaz için oyun geliştirme uygulamaları yaparlar.

BDT492 BİTİRME PROJESİ: Bitirme projesinde öğrenciler 2 yıl boyunca almış oldukları tüm dijital yazılım programlarını ve sanatsal birikimlerini birleştirerek ortaya bir proje çıkarırlar. Bu projenin içeriğinde ise 3b modelleme, organik modelleme, animasyon ve rigleme, görsel efekt, compositing, dijital prodiksiyon ve kurgu, ses üretimi, hareketli grafik, tıbbi modeleme ve animasyon, dijital oyun tasarımı, mitoloji, sanatsal anatomi, sanatsal tasarım ve yaratıcılık bilgilerinin birleştirirler sonrasında 2b veya 3b animasyon filmin üretimi yapılır. Veya öğrenciler dijtial oyun tasarımı yada animasyon reklam filmi geliştirirler. Bitirme Projesi öğrencilerin ilgi alanlarına göre şekillenir ve Danışman öğretim üyesinin yakın desteği ile proje üretilir.

BDT021 ÇAĞDAŞ SANAT: Çağdaş sanat dersinde öncelikle sanatın ve türlerinin ne olduğu anlatılacaktır. Sonrasında primitif sanatlardan başlanarak çağdaş sanat tarihinde süregelen sanat akımları ve bu akımların temsilcisi olan sanatçılar ve eserleri tanıtılacaktır. Çağdaş sanat dersinde insanlık tarihinin ilk sanat işlerinden başlanılarak çağdaş sanat akımlarıyla beraber sanatın ve tarihsel gelişiminin nasıl olduğunun öğrenciler tarafından kavranılması, sanatçı ve eserlerinin tanınması amaçlanmaktadır. Ayrıca anlatılan sanat akımları, sanatçılar ve eserleriyle öğrencilerin estetik ve eleştirel algılarının gelişmesi de amaçlanmaktadır.

BDT202 İLERİ DÜZEY ANİMASYON 2: İleri düzey animasyon tekniklerinin devam dersi niteliğindedir. Rigleme ve animasyonda ilerlemiş öğrenciler uygulama çalışmaları ile animasyon tekniklerini geliştirirler. Derste karmaşık karakter animasyonu egzersizleri, birden fazla karakterle çalışma, senaryo ve storyboarda uygun animasyon yapma, sahne ve sekanslarla çalışma öğrenilir. Ekip içinde rol almak öğrenilir. Öğrencilerin karakter animasyonu bütünüyle kavramaları, kendi referans videolarıyla çalışmaları, karmaşık animasyon yapabilmeleri dersin amaçlarındandır.