Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Ders Planı

D. Kodu Ders Adı T U AKTS
GT101 Hububat Teknolojisi 3 0 6
GT103 Genel Kimya Uygulamaları 2 2 6
GT107 Beslenme İlkeleri 3 0 5
GT105 Genel Mikrobiyoloji 3 0 5
YDB101 Yabancı Dil-I 3 0 4
TDB101 Türk Dili-I 2 0 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2
  TOPLAM     30
D. Kodu Ders Adı T U AKTS
GT100 Gıda Mikrobiyolojisi 2 2 6
GT102 Hijyen ve Sanitasyon 3 0 6
GT104 Gıda Ambalajlama Teknolojisi 2 0 4
GT106 Gıda Katkı Maddeleri 3 0 6
YDB102 Yabancı Dil-II 3 0 4
TDB102 Türk Dili-II 2 0 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2
  TOPLAM     30
D. Kodu Ders Adı T U AKTS
GT201 Yağ Teknolojisi 3 0 6
GT203 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 6
GT205 Enstrumental Gıda Analizleri 2 2 6
GT207 Et ve Et Ürünleri Teknolojisi 3 0 6
GT209 Araştırma Yöntemleri 3 0 6
  TOPLAM     30
D. KoduDers AdıTUAKTS
GT200 Meyve Sebze Teknolojisi 3 0 6
GT202 Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği 2 0 4
GT204 İçecek Teknolojisi 3 0 6
GT206 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 5
GT208 Gıda Toksikolojisi 2 0 4
GT210 Bitirme Projesi 3 0 5
TOPLAM 30