Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Bölüm Hakkında

Silgi Kullanmadan Resim Yapma Sanatına Hayat Denilmektedir.
John Christian

Biz size hayatı öğreteceğiz.

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Hava taşımacılığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup teknik olarak başarılı birçok projenin kötü ekonomik analiz, fizibilite ve yönetim nedeniyle başarısızlığa uğradığı görülmüştür. Oldukça karmaşık ve rekabetin üst düzeyde olduğu havacılık sektöründe şirketler hedeflenen amaca ulaşabilmek için isabetli kararlar verebilen yöneticilere ihtiyaç duyarlar.

Hava ulaştırma işletmecisi, duyulan ihtiyaç doğrultusunda, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Artan havayolu trafiği, yeni açılan ve kapasiteleri arttırılan havaalanları, sektörde kurulan yeni firmalar nedeniyle artan bir iş olanağı sizleri beklemektedir.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanı ile havayolu firmalarında; Operasyon Memuru, Şefi, Yolcu Hizmetleri Memuru, Kargo Memuru, Ramp Memuru ve Şefi gibi pek çok pozisyonda, ayrıca havayolu ve turizm acentelerinde çalışabilir, havalimanlarında ve terminallerde farklı görevler üstlenebilirsiniz.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersleri öğreneceksiniz.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre …
Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Turizm İşletmeciliği Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: (ÖSYM Özel Koşul Kodu 49)

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak. 
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)