Vocational School

Girişimcilik Üzerine Kültürel Araştırmalar Projesi

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu E-Ticaret ve Pazarlama Programı Öğr. Gör. Özlem Nur Besler Girişimcilik Üzerine Kültürel Araştırmalar Projesini (Cultural Laboratories of Enterprise Project) İtalya’da gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Özlem Nur Besler projenin amacını şu sözler ile açıkladı:

“İtalya Ulusal Ajansı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz gençlerin girişimciliğe karşı bakış açılarını desteklemeyi amaçladığımız projemize, eğitimciler ve girişimciler olarak İtalya’nın Lanciano bölgesinde katılım sağladık. Gençlerin fikirlerini hayata geçirmek için bizler tarafından daha fazla yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğu düşüncesindeyim. Gençler bilgi sahibi oldukça kendilerine güvenlerinin de doğru orantıda artacağı inancındayım. Projemiz kapsamında, diğer paydaşlarımız ile tüm kültürlerin girişimciliğe karşı bakış açıları, farklı kültürel girişimcilik uygulamaları ve fikirlerini hayata geçiriş biçimleri üzerine birçok çalışma gerçekleştirdik. CLOE projesi ile edinilen bilgiler ışığında gençlerimizi girişimcilik konusunda daha fazla uluslararası bilgiye sahip ederken sonrasında fikirlerini hayata geçirme konusunda cesaretlendirmeyi amaçlamaktayız. Hedef kitlemiz olan gençlere yönelik girişimcilik üzerine yaygın öğretim yöntemlerini ve uygulamalarını farklılaştırarak kullanmayı, girişimci kuruluşlara modernleşme ve uluslararasılaşmayı sağlamayı istiyoruz. Son olarak, gençlerimizi, sürdürülebilirlik ve sosyal girişimcilik konuları ile de tanıştırmayı, fikirlerin uygulanabilirliğini fark etmelerini ve bu fikirleri hayata geçirdiklerini görmek istiyoruz.”