Vocational School

Computer Aided Design and Animation

About the Program

Animasyon sektörü, günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi haline gelmiştir. ABD, Kanada, Avrupa ve bazı Uzak Doğu ülkelerine büyük ekonomik katkılar sağlayan sektör Türkiye’de de hızla gelişmeye başlamıştır. Son 10 yıllık dönemde, animasyon sektörüne yönelik Türkiye’de yürütülen çalışma ve yatırımlar, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktır. Türkiye, animasyon sektöründe nitelikli işgücü, tecrübe, bilgi birikimi, maliyet ve teknolojik üstünlük gibi konularda avantajlı bir konuma sahiptir. Türk animasyon sektörünün küresel pazarda önemli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak politika ve tedbirlerin alınmasının bir sonucu olarak sektörün altyapı olanakları ve insan kaynağı gelişme göstermektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Youtube Kanalımızda 1. sınıf öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları göreceksiniz. Bu çalışmaları inceleyerek bölümde neler öğreneceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bölümde dünyada önde gelen dijital yazılımları öğretmekteyiz bunu yanınsıra sanatsal becerileri de kazanmanız için eğitimler vermekteyiz. Bu bölümde okumak için daha önceden herhangi bir program veya çizim deneyiminizin olmasına gerek yoktur. Eğitimlerimiz sıfırdan başlar ve 2 yılın sonunda sizi CG sanatçısı olarak mezun ederiz.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?

3B Modelleme ve Animasyon Tasarımcısı, 3D Görselleştirme Uzmanı, 3D Animasyon Uzmanı, Bilgisayar Destekli Görselleştirme Uzmanı, Grafik Tasarımcı, Motion Designer, animator, Tıbbi modelleme uzmanı,  

Çizgi Film sektöründe animasyon ve modelleme uzmanı , Bilgisayar oyunu Tasarımında karakter modelleme ve animasyon uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
İnteraktif Görselleştirme Uzmanı, Televizyon ve Sinema Sektörü, Reklamcılık Sektörü, Kamu kurumları, Savunma Sanayi Simulasyon alanlarında, çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza Göre;

Animasyon, Çizgi Film (Animasyon), Dijital oyun tasarımı, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Yazılım Mühendisliği, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Endüstri ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.