Vocational School

Uluslararası Q3 Dergide Makale Yayını

Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hamza GÖKTAŞ'ın Uluslararası SCI ve SCI-E indekslerinde taranan Preparative Biochemistry & Biotechnology (Q3) dergisinde, "Isolation and Characterization of Yogurt Starter Cultures from Traditional Yogurts and Growth Kinetics of Selected Cultures under Lab-scale" başlıklı makalesi yayınlanmıştır. İlgili çalışma TÜBİTAK (KAMAG 1007 Projesi) tarafından desteklenen bir çalışma olup, ilgili makalede geleneksel yoğurt örneklerinden yoğurt fermentasyonunu başlatıcı mikroorganizmalar olan Lb. bulgaricus ve St. thermophilus suşları izole edilerek ülkemizde yoğurt endüstrisinde kullanılabilecek starter kültür adayları elde edilmiştir. Hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.