Vocational School

E-Commerce and Marketing

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

“Erişilebilirlik “günümüzde iş dünyasında en önemli kavramlardan birisi haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin paralelinde tüketiciler istek ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasını istemektedirler. Bunun bilincinde olan işletmeler de bu istek ve ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için pazarlama bakış açılarını hızlı bir şekilde gelenekselden dijitale çevirmişler, altyapılarını ve stratejilerini bu doğrultuda geliştirmeye başlamışlardır. Bu süreçte aynı zamanda pek çok sektörde e-ticaret faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır.
Tüm dünyada artış gösteren bir sektör gelen e-ticaret sektörü özellikle son yıllarda ülkemizde de benzer hızda artış göstermektedir. Özellikle pandeminin hayatımıza girmesi ile bu artış hızı oldukça ivme kazanmıştır.
Tüm bu gelişmelerin ışığında sektörde var olabilmek, yerini koruyabilmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelerin dijitalleşmenin en önemli alanı olan e-ticaret faaliyetlerine olan ilgilerinin önümüzdeki yıllarda giderek artacağı öngörülmektedir. Bu durumun paralelinde ise sektörün büyüme hızında da gözle görünür artışlar olacağı bir gerçektir.
Bu doğrultuda İstinye Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama programı olarak değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğu dijital çağa uygun olarak hazırlanmış müfredatımız ile sizleri bu çağın taleplerine uygun bir donanım ile yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Programımızda temel teorik derslerimize ek olarak sektöre öncülük etmenize yardımcı olacak nitelikte uygulamalı derslerimiz ile sizleri sektöre en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemekteyiz. Sizler eğitim ve öğretim döneminiz boyunca alacağınız teorik ve uygulamalı bu dersler ile sektörde fark yaratan yetkinlik ve donanıma sahip mezunlar olacaksınız.
Bizler İstinye Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama programı olarak sizlerle tanışmak ve sektöre beraber hazırlanmak için güncel müfredatımız ve akademik kadromuz ile hazırız.
Sizleri de üniversitemizin ve programımızın bir üyesi olmak için bekliyoruz.

Hepinize başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Dr. Hilal ÇAKAR ÖZCAN

E-Ticaret ve Pazarlama Program Başkanı