Vocational School

Uçak Kazalarında Organizasyonel ve İnsan Faktörlerinden Öğrenme

Boeing 737 uçaklarında Sorumlu Kaptan Pilot olan Sayın Dr. Bilal Kılıç, uçak kazası incelemeleri hakkında yazmış olduğu ‘’İnsan ve Organizasyon Faktörlerinden Öğrenme’’ adlı kitabından, öğrencilerimize değerli bilgiler aktarmış ve havacılık sektöründe uçak kazası olaylarının en aza indirgenmesinde insan ve organizasyon faktörlerinin, uçuş emniyeti açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.
Sayın Dr. Bilal Kılıç, yaşanmış bazı uçak kazaları örnekleri vererek, bu kazaların uzmanlar tarafından hangi bileşenler dikkate alınarak soruşturulduğunu, hangi metotların kullanıldığını ve araştırma basamaklarını anlatmıştır. Kendisine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.