Vocational School

Öğr. Gör. Nesrin Yıldız'ın 12. Suç ve Ceza Film Festivali'nde Bildiri Sunumu

18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 12. Suç ve Ceza Film Festivali'nde "Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi" isimli bildiri Adalet Programımızdan Öğr. Gör. Nesrin Yıldız tarafından toplumsal cinsiyet ve toplumun kadına bakışı perspektifinden ele alınarak sunulmuştur.