Vocational School

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44/C Maddesine Göre Azami Öğrenim Süresini 2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Sonunda Dolduran Başarısız Öğrencilere Tanınacak Ek Sınav Hakkında Duyuru

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44/c maddesi gereği, öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, içinde tamamlamak zorundadırlar.

Anılan hüküm gereğince azami süresini tamamlamış ancak mezun olamamış son sınıf öğrencilerine iki ek sınav hakkı verilecektir. Aşağıda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde ek sınav hakkı için başvuruda bulunmayan öğrenciler ek sınav hakkından feragat etmiş sayılır ve 2547 sayılı Kanun’un 44/c bendi gereğince üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

Ek sınav hakkı aşağıdaki esaslara göre verilecektir:

 1. 1)  Azami süresi sona eren öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
   
 2. 2) Bu sınavlar sonunda;
      a) başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl,
      b) ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
      c) bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız,  başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınır.
   
 3. 3)  İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
   
 4. 4)  Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
   
 5. 5)  Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
   
 6. 6)  Ek sınavların ücretlendirilmesi ile ilgili olarak Öğrenci Muhasebesi ile görüşülmelidir.

Azami öğrenim süresini dolduran ancak ek sınav hakkından yararlanmak isteyen İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, 07 Nisan 2023 günü 17.00’ye kadar MYO Sekreterliği’ne (Topkapı Kampüsü Z-24 no’lu ofis) şahsen başvurmaları ve başvuru formunu doldurmaları zorunludur, aksi halde azami öğrenim süresini tamamlamış söz konusu öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Önemle duyurulur.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ DOLAN İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ

03.Nisan.2023

BAŞVURU SON GÜN

07.Nisan.2023

1.EK SINAVLAR

24-27.Nisan.2023

2.EK SINAVLAR

01-05. Mayıs.2023