Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Program Başkanı Öğr. Gör. Nevin Eryılmaz İslamiyet Öncesi Hun Türklerinde Kültür ve Sanat konulu bir konferans verdi.

Bir Milletin tarihini ve uygarlık seviyesini en iyi kendi sanat eserleri yansıtır. Bu yüzden Tarih ve Sanat ilişkilendirilmelidir.

Eryılmaz, Konferansta “Sanat, toplumsal ve bireysel birikimlerin, kişide yarattığı duygularla, üstün yaratıcılık gösterilerek esere dönüştürülmesidir. Türk Sanatı ise Türklerin kendi kültürlerini, inançlarını ve duygularını; yaratıcılıklarını kullanarak, kendi coğrafyalarına ait, yaşam şekline uygun malzemeler ve araç gereçlerden faydalanarak yapıta dönüştürmesi olayıdır. Sanat milletlerin kültürü ile doğrudan ilgilidir ve bir milleti oluşturan temel unsur ise kültürdür ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür” diyerek kültürün önemine dikkat çekmiştir. 21. yy da dünyamız tam bir görsel kültür karmaşası içerisindedir ve küresel güçler, sinema vb. yayın organlarıyla kendi değerlerini toplumlara aşılamaktadır. İslamiyet öncesi Türklerin kültürel imgeler açısından oldukça zengin olması bu imgelerin güncel ve dijital sanata konu edilerek Türk sanatı gelecek kuşaklara aktarılabilir." dedi.

Eryılmaz; “Türk Kültürünü oluşturan tüm imgeleri, buluntuları ve eserleri araştırıp gün yüzüne çıkartıp yeni nesile bu eserleri tanıtarak, bunları dijital ve güncel Sanat ile sunmak, Türk Sanatının Global kültürler altında asimile olmamasını sağlar.” dedi.

Nevin hocamıza bu güzel konferansı için çok teşekkür ederiz.