Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çakar Özcan - Müdür
Öğr. Gör. Dr. Ece Giray Tufan - Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan - Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Ramazan Şen - Üye
Öğr. Gör. Özden Uygun Yüksel - Üye
Öğr. Gör. Ersan Yüksel - Üye