Meslek Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

MİSYON 

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun misyonu; öğrencilerin öznel durumlarını dikkate alan, onların amaç, ihtiyaçlarına odaklı; sektörle iş birliği içinde ve çağın gereklerine uyumlu bir eğitim sunarken; yeni bilgi ve teknolojiler üreterek, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirmek suretiyle toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır. 


VİZYON

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun vizyonu; odak noktasında ileri teknolojinin yer aldığı, yenilik, araştırma, geliştirme, bilgi üretme ve eğitimde mükemmeliyeti hedeflemek suretiyle, İSÜ’nün dünyanın öncü üniversitelerinden biri olma hedefine en üst seviyede katkıda bulunmaktır.