Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çakar Özcan - Müdür
Öğr. Gör. Dr. Ece Giray Tufan - Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan - Müdür Yrd. 
Suna Arlı - Yüksekokul Sekreteri