Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi

Program Hakkında

Otomotiv Teknolojisi Programı; alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve tatbik yeteneğine sahip, taşıt bakım ve onarımında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek kabiliyetlere sahip, sektörün gereksinimlerini hızlı bir biçimde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sistemin bakım, tamir ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde vazife alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla iki yıllık öğrenim veren bir yükseköğretim programıdır.

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz:
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz:
Topkapı Kampüsü

LABORATUVARIMIZ

a    
a a a
a    
a a a
a    
a a a
a a  
     
     
     

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Gelişen ve sürekli değişim içerisinde olan otomotiv endüstrisi ve otomotiv sanayi kuruluşları ile ilişkili diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip Otomotiv Teknikerlerinden biri olmak istiyorsanız bu programı tercih etmelisiniz.

Neler Öğreneceksiniz?
Taşıt teknolojisi alanı ile ilgili bilgisayar programlarınıı kullanabilmeyi, taşıtta kullanılan malzemenin önemi ve dayandığı teorik bilgileri, taşıtta bulunan motor, güç aktarma, hareket kontrol gibi tüm sistemlerin çalışma prensiplerini, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamadaki anlamlarını, üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme kontrol aletlerini kullanabilmeyi, sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilmeyi, otomotiv ile ilgili standartları ve anlamlarını öğreneceksiniz.

İş Olanakları:
Otomotiv Teknolojisi Programı ön lisans mezunları, Otomotiv Teknikeri unvan ve sorumluluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektör işletmelerinde istihdam edilebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında; makine ikmal kademelerinde, otomotiv ile ilgili tüm kademelerde istihdam edilebilmektedir. Özel sektör kuruluşlarında çoğunlukla; otomotiv ana sanayi ve yan sanayi fabrikalarında, otomotiv yetkili ve özel servislerinde, motosiklet ve marin motorların üretim veya bakım-onarım işlerinde, otomotiv ekipman/tezgâh/cihaz kullanım alanlarında, otomotiv parça imalat endüstrisinde, ölçme ve kontrol cihazlarının kullanım alanlarında ve gaz yakıt dönüşüm işletmelerinde operatör veya formen olarak istihdam edilmektedir. Tüm bunlarla birlikte; teknik resim okuma-çizme gerektiren proje ve tasarım işlerinde teknik eleman, otomotiv alanında taşıt ve yedek parça satış işletmelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı, eksperlik işletmelerinde hasar danışmanı, araç muayene istasyonlarında muayene teknik elemanı veya formen, ür-ge ve ar-ge ofislerinde teknik eleman, iş makinaları üzerine üretim ve satış sonrası bakım-onarım hizmeti veren işletmelerde teknik eleman veya formen, tarım makinaları alanında üretim ve satış sonrası bakım-onarım hizmeti veren işletmelerde teknik eleman veya formen olarak istihdam edilmektedir. Bunların yanında Otomotiv Teknikerleri çoğunlukla, taşıt tadilat projelendirme işlerinde teknik çizim, motor veya aktarma sistemi alanlarında çeşitli endüstriyel ürünlerin bakım-onarım hizmetleri, oto boya ve kaporta hizmetleri, oto elektrik ve elektronik onarım hizmetleri, gaz yakıt dönüşüm hizmetleri, taşıt mekanik sistemlerinde bakım-onarım hizmetleri, otomotiv ekspertiz hizmetleri gibi alanlarda kendi iş yerlerini kurabilirler. Tüm bunlar göz önüne alındığında yakın zamanda seri üretime başlanacak olan yerli otomobil fabrikası ve parça tedarik zincirini oluşturacak fabrikalar otomotiv teknikerlerine yeni iş imkanları doğuracaktır.
 

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza Göre;
Otomotiv Teknolojisi Programı önlisans öğrenimini başarı ile tamamlamış olan mezunlar; Dikey Geçiş Sınavı ile yeterli başarıyı sağladıkları takdirde, aşağıda sıralanmış olan lisans bölümlerine geçiş yapabilme hakkına sahiptir.

  • Otomotiv Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Enerji Yönetimi
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
  • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
  • Uçak Gövde- Motor Bakım