Meslek Yüksekokulu

Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih Çınar'ın Kitabı Nobel Akademik Yayınevi Tarafından Yayınlandı.

Anayasa Mahkemesinin arka fonunda "Haklar ve Özgürlükler İnsanlığın Onuru ve Erdemidir" yazmaktadır. Gerçekten de Anayasa Mahkemesi, Devletin yapısını işleyişini, birey hak ve özgürlükleri, yasama, yürütme ve yargı sisteminin çalışmasını düzenleyen konularda "bir anlamda son sözü söyleme yetkisine sahip" Türk Yargı Sisteminin en kritik mahkemesidir. Son yıllarda ve özellikle 2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri sonrasında, hem Anayasa Mahkemesinin dolayısıyla Yüce Divanın yapısı değişmiş hem de görev ve yetkileri üst düzey kamu görevlileri bağlamında son derece genişletilmiştir. MYO Müdürü ve aynı zamanda Adalet Programı Öğretim Üyesi Dr.M.Fatih Çınar tarafından hazırlanan Anayasa Mahkemesinin Ceza Yargı Yetkisi (Divan-I Âli'den Yüce Divan'a) başlıklı kitapta: Osmanlı-Türk Anayasacılık tarihinde yapılan tüm yargılamaların özetleri birincil kaynaklarıyla birlikte aktarılmış; Yüce Divan (impeachment) kurgusu dünyadaki emsalleriyle karşılaştırmalı olarak sunulmuş; yeni yürürlüğe giren düzenlemeler ceza ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası hukuk ile uyumsuzluğu görülen noktalarda normatif düzenlemelerin iyileştirilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.