Meslek Yüksekokulu

Hukuk Sistemimizde Adalet Meslek Yüksekokullarının Yeri ve Önemi Nedir ve Ne Olmalıdır?” Konulu konferans gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi MYO Adalet Programı tarafından hazırlanan Hukuk ve Adalet “Hukuk Sistemimizde Adalet Meslek Yüksekokullarının Yeri ve Önemi Nedir ve Ne Olmalıdır?” Konulu konferans Sinerji Hukuk Büroları Yönetici Avukatı Alican BAYAZIT tarafından sunulmuştur.
Adalet Programı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, MYO Müdürü Prof.Dr. İlhan TOMANBAY, Adalet Program Bşk.Dr.M.Fatih ÇINAR, Adalet Programı Öğr.Gör.Arzu GÖRÜCÜ CEYLAN ve İSÜ Akademik-idari personeli katılmış, organizasyon ve sunuculuk faaliyetleri Adalet Programı Öğrencisi Elif ÇAY tarafından yürütülmüştür.
MYO Md.Prof.Dr.İlhan TOMANBAY yaptığı açış konuşmasında: Üniversitelerin görevinin eğitim-öğretim verilmesinin yanı sıra fikir üretmek olduğunu İSÜ’de bunun başarıyla yapılmakta olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Adalet Konusunun önemine vurgu yaparak, program öğrencilerinin aldıkları eğitimin üst seviyede olduğunu, konusunda uzman kişilerin üniversiteye gelerek söyleşiler yapmasının tüm öğrencilerin bakış açılarını genişlettiğini ifade etmiştir.
Adalet Program Bşk. Dr.M.Fatih ÇINAR YÖK Atlas verilerine dayalı olarak Türkiye genelinde adalet programı bulunan üniversiteler hakkında sayısal bilgiler vermiştir. Açık öğretim şeklinde eğitim verilmesinin öğrencilerin yeterli eğitimi almalarına olanak vermediğini hukuk ve adalet eğitimin mutlaka yüz yüze olması, bu kapsamda klavye çalışması, olay çözümlemesi yargı kararı incelemesi yapılmasını gerektiğinin görev başı eğitimi şeklinde staj yapılması gerektiğinin altını çizmiştir. Ayrıca İstinye Üniversitesi Adalet Programının iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye genelinde önemli bir konuma yerleştiğini, ilk dört üniversite arasında yerini aldığını ancak asıl hedefin Adalet Mesleğinin gerektirdiği etik değerlere haiz, iyi hukuk bilgisine sahip mezunlar yetiştirmek olduğuna vurgu yapmıştır.
Program Konuşmacısı Sinerji Hukuk Büroları Yönetici Avukatı Alican BAYAZIT konferansında: Kendisinin de Adalet Program Başkanı Dr.M.Fatih ÇINAR gibi Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olduğunu, Ulu Önder Atatürk’ün görüş ve düşüncelerini takip ettiğini, hayat planı yaparken zengin olmayı hedefine koymadığını tüm amacının iyi bir hukukçu dürüst iş yapan bir avukat olmak ve hangi davayı alırsa alsın, hangi işi yaparsa yapsın en iyi şekilde yapmayı amaçladığını, bu amacına da adım adım ulaştığını söylemiştir.
Adalet programı mezunu olanların “Adalet Meslek Elemanı” unvanı aldıklarını, mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine veya diğer 4 yıllık eğitim veren bölümlere geçiş yapabildiklerini, bununla birlikte adalet teşkilatında yazı işleri müdürü veya yardımcısı, icra müdürü, müdür yardımcılığı veya memurluğu, şube müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında müdürlük, zabıt katibi, mübaşir, gardiyan, noterlikler, hukuk büroları, şirketler (takip büroları ve sigorta şirketleri gibi ), bankalar gibi çok çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar hukuk ve adalet konularında geniş bir alanda faaliyet gösterebildiklerini anlatmıştır.
Konuşmasında, Türkiye’nin en büyük hukuk operasyonunu yapan bürolardan biri olduklarını 100’ün üzerinde Avukat ve Büro Elemanı çalışanı ile birlikte bu faaliyetleri yürüttüklerini, Adalet Bölümü mezunları ile daha verimli çalışmalar yapabileceklerini düşündüğünü söylemiştir. Ayrıca hayatı boyunca bir hukukçu ve avukat olarak karşılaştığı ilginç olaylardan örnekler vermiş, son bölümde öğrencilerin sorularını cevaplamıştır. İSÜ MYO Md. Prof.Dr. İlhan TOMANBAY tarafından kendisine teşekkür sertifikası sunulmuştur.
Bilimsel anlamda çok verimli, aynı zamanda eğlenceli ve eğitici bir konferans sunmuştur. Bürosunun kapılarını İSÜ Adalet Programı öğrencilerine açan Av.Alican BAYAZIT’a tüm İSÜ MYO Adalet Programı ailesi olarak teşekkür ediyoruz.