Meslek Yüksekokulu

İstinyelilik Manifestosu Kapsamında İnsan Hakları Seminerleri Yapılmıştır

2022-2023 Güz Yarıyılı İstinyelilik Manifestosu dersi kapsamında İnsan Hakları (İnsan Haklarını Öğrenmek Bir İnsan Hakkıdır) başlığı altında Topkapı ve Vadi Kampüslerinde Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÇINAR tarafından seminerler verilmiştir. Öğrencilerimizin yüksek katılım sağladığı seminerlerde, İnsan hakları kavramı, temel haklar ve özgürlükler, Dünya'da ve Türkiye'de Anayasacılık hareketleri, temel hak ve özgürlüklerin uluslararası ve ulusal zeminde korunması usulleri ile Türk Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yol ve usulleri hakkında bilgi sunulmuştur.