Meslek Yüksekokulu

MYO Adalet Programı Öğretim Elemanlarımızın Hukuk Bilimine Giriş Kitabı

Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih ÇINAR ile Öğr.Gör. Vehbi DOĞAN, tarafından hazırlanan ve Nobel Akademik Yayınevi tarafından yayınlan “Hukuk Bilimine Giriş” kitabı ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Kitap, genel hukuk bilgisi, temel hukuk, hukukun temel kavramları, hukuka giriş, hukuk bilimine giriş adları altında verilen derslerde kaynak kitap olma özelliği taşıyor. Üniversite akademik takvimine ve ders bilgi paketlerine uygun olarak düzenlenmiş olan konular, temel düzeyde hukukla tanışmak isteyen her bireye rehber olabilecek niteliktedir.

Hukuk bilgisi insanı özgürleştiren bir kuvvettir.

Okul için değil hayat için öğreniniz.