Meslek Yüksekokulu

MYO Md. Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih Çınar'ın açıklamaları ulusal basında yer aldı

Ekonomik gelişme için ara elemana ihtiyaç var başlığı altında yaptığı açıklamalarda: Kalifiye ara elemanların ön lisans programlarından yetiştiğini. Türkiye'de üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümünün ön lisans ve lisans eğitiminden mahrum kaldığını, ekonomik büyüme için kaliteli üretim yapılması gerektiğini, kaliteli üretim için ise nitelikli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç olduğunu, bunun en kolay şekilde üniversitelerin ön lisans programlarından yetiştirilebileceğini ifade etmiştir. İSÜ MYO'nun güncel gelişmeleri takip ederek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitim veren programları bulunduğunu belirtmiştir.