Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Zehra YARDI’dan Uluslararası hakemli dergi yayını.

Öğretim Görevlisi Zehra YARDI’nın Uluslararası hakemli dergi olan Journal of Tourism & Hospitality dergide “Evaluation of Virtual Hang-Gliding Applications in Terms of Tourism with Swot Analysis” adlı makalesi yayınlanmıştır.