Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi Öğretim Görevlilerinin makaleleri Uluslararası, Hakemli dergide yayınlandı.

Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojisi Program Başkanımız Öğr. Gör. Ersan YÜKSEL'in makalesi The Journal of Academic Social Science dergisinin 134. Sayısında, Uçak Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Oktay KARAGÖZ'ün makalesi The Journal of Academic Social Science dergisinin 128. Sayısında yayınlanmıştır. Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergi olan The Journal of Academic Social Science dergisi SOBİAD, EBSCO, OpenAIRE, MLA, ISAM, INDEX COPERNICUS, OAJI, CITEFACTOR, SIS, MENDELEY, NAVER ACADEMIC, RESEARCHBIB, SOCOLAR, ACADEMICKEYS, DRJI, INDIAN CITATION INDEX, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, ADVANCED SCIENCE INDEX (ASI), DIMENSIONS, WIZDOM, ACARINDEX, SCILIT, SAIF, SPARC, I2OR, AKADEMİK DİZİN, EUROPUB, ROOTINDEXING, MICROSOFT ACADEMIC ve WORLDCAT indekslerinde taranmaktadır.