Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Ece  Giray Tufan

Ece Giray Tufan,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi, MYO Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde 2012 yılında tamamlayan Ece Giray, yüksek lisansına 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nda başlamıştır. Yüksek lisans öğrenimi boyunca çalışmalarını bir süre Institute of Chemical Technology Prague, Institute of Chemical Process Fundamentals'da sürdürmüş ve 2015 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasına 2016 senesinde Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nda başlamış ve halen devam etmektedir. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Gıda Bilimi ve Teknolojisi , Yenilebilir Film, Kimyasal Teknolojiler, Yapı Kimyasalları

Temel Alanları: Kimya Mühendisliği,  Biyoteknoloji, 

2017 - KIRIM’DAN ANADOLU’YA TATAR MUTFAK KÜLTÜRÜ VE ETKİLEŞİMİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
ÖZER ÇAĞLA,GİRAY ECE. Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal,