Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Mehmet Fatih Çınar

Mehmet Fatih Çınar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, MYO MÜDÜRÜ

Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih ÇINAR: Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesinde iki ayrı yüksek lisans yapmıştır. As. Hâkimlik, Savcılık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Birinci sınıf Hâkim olarak 2012 yılında kendi isteği ile emekli olmuş ve bir süre Avukatlık yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde “Hükûmet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimleri Işığında Türkiye İçin Anayasal Önermeler” konulu çalışmasıyla Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren akademisyen olarak çalışmakta ve hukuk dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları: Hukuk Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku Türk Anayasa Tarihi, Türk Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Ceza Hukuku Ceza Genel-Ceza Özel –Ceza Muhakemesi-Askeri Ceza-Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Alanları