Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Mehmet Fatih Çınar

Mehmet Fatih Çınar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, MYO MÜDÜRÜ

Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih ÇINAR: Kuleli As. Lisesi ve KHO'dan mezun olmuştur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesinde iki ayrı yüksek lisans yapmıştır. As. Hâkimlik, Savcılık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Birinci sınıf Hâkim olarak 2012 yılında kendi isteği ile emekli olmuş ve bir süre Avukatlık yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde “Hükûmet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimleri Işığında Türkiye İçin Anayasal Önermeler” konulu çalışmasıyla Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren akademisyen olarak çalışmakta ve hukuk dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları: Hukuk Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku Türk Anayasa Tarihi, Türk Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Ceza Hukuku Ceza Genel-Ceza Özel –Ceza Muhakemesi-Askeri Ceza-Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Alanları

Temel Alanları: Anayasa Hukuku, 

2019 - Türkiye’de Yargı ile Siyaset İlişkisinin Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Analizi
ULUÇAKAR MUSTAFA,ÇINAR MEHMET FATİH. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 126-141.
2019 - Halk Tarafından Seçilen Devlet Başkanlarının Yürütme Yetkileri (Karşılaştırmalı Anayasa İncelemesi)
ÇINAR MEHMET FATİH. Akademik Hassasiyetler, 6(12), 119-141.
2019 - Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesinin Yorumu(Karşılaştırmalı Anayasa İncelemesi)
ÇINAR MEHMET FATİH. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 89-100.
2019 - Uluslararası Ceza Hukuku Suçları için“Erken Uyarı Projesi” ve Türkiye’ninHukuksal Konjonktürü
ÇINAR MEHMET FATİH. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(13), 347-372.
2018 - T.C. Anayasalarında Atatürk Milliyetçiliği Kavramı ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Görünümü
ÇINAR MEHMET FATİH. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(12), 79-95.
2018 - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş FelsefesindenAnayasal Demokrasi İdealinin Yansımaları
ÇINAR MEHMET FATİH. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 271-288.
2017 - Türkiye’nin Anayasal Demokrasi Yolu ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Serencamı
ÇINAR MEHMET FATİH. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 586-607.
2008 - Uluslararası Ceza Divanı Olaylar Gelişmeler
ÇINAR MEHMET FATİH. Askeri Adalet Dergisi (Military Justice Periodical), 9-19.
2007 - [Ceza Yargısı] Yargı Etiği İlkeleri (The Bangalore Principles of Judicial Conduct)
ÇINAR MEHMET FATİH. Askeri Adalet Dergisi (Military Justice Periodical), 35(125), 5-19.
2006 - Ceza Hukukunun Genel Prensipleri ve Uluslararası Ceza Divanı Statüsü (General Principles of the [Turkish] Criminal Law and International Criminal Court)
ÇINAR MEHMET FATİH. Askeri Adalet Dergisi (Military Justice Periodical), 124(124), 5-21.
Hukuk Bilimine Giriş
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 123456
ÇINAR MEHMET FATİH,DOĞAN VEHBİ
Anayasa Mahkemesinin Ceza Yargı Yetkisi (Divan-ı Âli’den Yüce Divan’a)
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-406-317-6
ÇINAR MEHMET FATİH
Türkiye’de Yeni Bir Yönetim Modeli:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ERENEL FAHRİ,ÇINAR MEHMET FATİH
TÜRKİYE’DE YENİ BİR YÖNETİM MODELİ CUMHURBAŞKANLIĞIHÜKÛMET SİSTEMİ
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ÇINAR MEHMET FATİH
TÜRKİYE’DE YENİ BİR YÖNETİM MODELİ CUMHURBAŞKANLIĞIHÜKÛMET SİSTEMİ
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ÇUKUROVA BÜLENT,ÇINAR MEHMET FATİH
Tarih-Toplum-Hukuk Bağlamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yazıları
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7604-07-1
ÖZDEMİR BURCU,ÇINAR MEHMET FATİH
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-6292-00-8
ÇINAR MEHMET FATİH