Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Mehmet Fatih Çınar

Mehmet Fatih Çınar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, MYO MÜDÜRÜ

Dr.Öğr.Üyesi M.Fatih ÇINAR: Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesinde iki ayrı yüksek lisans yapmıştır. As. Hâkimlik, Savcılık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Birinci sınıf Hâkim olarak kendi isteği ile emekli olduktan sonra bir süre Avukatlık yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde “Hükûmet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimleri Işığında Türkiye İçin Anayasal Önermeler” konulu çalışmasıyla Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren akademisyen olarak çalışmakta ve hukuk dersleri vermekte olup halen Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında üçüncü Tezli Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Hukuk Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Temel Alanları: Anayasa Hukuku,  Anayasa Hukuku,