Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bölüm Hakkında

Önce İş Güvenliği…

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Ülkemiz iş kazaları ve iş kazaları sonucu can kaybı açısından dünya da ilk sıralarda yer almaktadır. İş kazalarını sıfırlamak ve can kayıplarını azaltmak maksadıyla,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereği iş yeri tehlike derecesi, çalışan sayısı vb. faktörlere bağlı olarak A, B veya C sınıfı iş güvenlik uzmanlarından birini istihdam etmek zorunlu hale getirilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana ve iş güvenliği uzmanına olan ihtiyaç belirgin bir şekilde artmıştır. Küçük ölçekli işletmelerde de uzman bulundurmanın veya destek almanın zorunlu hale gelmesi ile ara eleman ve iş güvenlik uzmanı ihtiyacı artacaktır.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Mevzuata uygun olarak iş yerinin güvenliği ile ilgili gerekli ön incelemeyi gerçekleştirmeyi, iş yeri ile ilgili tehlikeleri tanımlamayı ve risk değerlendirmesi yapmayı, risk değerlendirmesinin ardından mevcut risklerin kontrol altına alınması için önlemleri tespit etmeyi, iş yerinde tehlike oluşturan bölgeler ile ilgili gerekli ölçüm ve değerlendirmelerde bulunarak rapor tutmayı, iş yerinde yapılacak olan periyodik kontrol ve bakımları planlamayı, hazırladığı planların uygulanmasını sağlamayı, iş yerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili durum tespiti yapmayı ve alınacak  tedbirleri yetkiliye iletmeyi öğreneceksiniz

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre ...
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, İşletme Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.