Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bölüm Hakkında

Başkalarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.
Robert Burton

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Neden insan kaynakları alanında kariyer yapmanız gerektiğinin en önemli cevaplarından biri çalışanların gelişimine yardımcı olabilmek için firmaların birçok işleyişinde söz sahibi ve stratejik iş kararlarında düşünceleri dikkate alınan bir kişi olma şansına sahip olmanızdır. Bir firma ancak çalışanları kadar başarılıdır ve çalışanlar da ancak insan kaynakları ekipleri kadar başarılı olabilirler.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
“İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirsiniz. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları lisans tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlarımız; iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendi işlerini kurup iş hayatına da atılabilirler. 

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
İnsan kaynakları yönetimi örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararlardan oluşur. İnsan kaynağı yönetimi sürecinin sağlıklı olarak işlemesini sağlamak için çağdaş bir işletmede İKY bölümünün üstlenmesi gereken;

-İnsan kaynakları planlaması 
-İşgören bulma ve seçimi
-İnsan kaynağı geliştirme
-Değerleme ve ödüllendirme
-Endüstriyel ilişkiler
-Güvenlik ve sağlık işlevlerini uygulamalı ve örnek olay analizleri ile öğreneceksiniz.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre ...
İktisat ve İşletme Fakültesi bünyesindeki bölümler (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği)’den  birinde Lisans öğrencisi olarak kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.