Meslek Yüksekokulu

Spor Yönetimi

Bölüm Hakkında

Spor birçok yönden iş hayatına benzer, diğerleri kadar iyi ya da daha iyi olmak isterseniz, onlar kadar zinde olmalısınız. Zinde ve yetenekli olduğunuz zaman, iyi oyuncu ile çok iyi oyuncu arasındaki farkı belirleyen ise kararlılıktır.
Anthony J. F. Oneilly

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Spor Yönetimi Programının amacı, spor hizmetleri ve rekreasyon hizmetleri sunan organizasyonlarla birlikte kamu ya da özel sektörlerinin farklı düzeylerde ki pozisyonlarda sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için gerekli mesleki beceriye sahip spor elamanları yetiştirmektir. Evrensel bir olgu olan spor kültürünü kazanabilmek, spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek çözüm önerileri geliştirebilmek ve bu çözüm önerilerini savunabilmek, spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak programın esasını oluşturmaktadır

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz? 
Spor Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı ile spor kulüpleri ile gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilir, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilir, aldığınız eğitim doğrultusunda spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işinizi kurabilirsiniz.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Hukuk, İktisat, Muhasebe, Pazarlama, Rekreasyon, Bilgisayar, İşletme gibi genel alan bilgisinin ardından, Spor Hukuku, Spor Pazarlaması, Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, Sporda Risk Yönetimi, Spor Tesis İşletmeciliği, Türk Spor Teşkilatı ve Yönetim Yapısı, Spor ve Medya, Sporda Girişimcilik gibi spor alanına özgü konuların yer aldığı dersleri öğreneceksiniz

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre …
İşletmeSpor YöneticiliğiSpor Yönetimi Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz