Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Bölüm Hakkında

Bir şirket kurmak ipte yürümeğe benzer. Sadece tüm dikkatinizi verip konsantre olursanız karşı tarafa geçebilirsiniz.
James Bernstein

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Bankacılık ve sigortacılık sektörleri ülkemizde hızla gelişen ve buna paralel bir şekilde sürekli olarak istihdam alanı oluşturan, finansal piyasalarda önemli bir yere sahip sektörlerin başında gelmektedir. Yüz yüze bankacılığın dışında telefon bankacılığının da gelişme göstermesi ve bu gelişmenin gelecek yıllarda da devam edecek olmasının beklenmesi istihdamın diğer bir boyutunu gösterir niteliktedir. Türkiye’de 45 banka, yurtiçi yurtdışı 11 bine yakın şubesiyle faaliyet göstermektedir. Sigortacılık sektöründe ise; 2006’da 55 olan şirket sayısı 2017’de 66’ya çıkmıştır. Finansal sistemdeki büyüme, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin de gelişmesine neden olmakta, bu da bu sektörlerde istihdam edilen/edilebilecek personel sayısında artışa yol açmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde de kalifiye eleman ve uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
Mezun olduktan sonra, Bankacı/Sigortacı unvanı ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, faktöring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabileceğiniz gibi, gerekli kriterleri yerine getirmek kaydıyla serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirsiniz.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Eğitim süresince, Bankacılığa Giriş, Sigortacılığa Giriş, İktisada Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Makro Ekonomi, Ticari Matematik, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Ticaret Hukuku Bilgisi, Banka ve Sigorta Hukuku, Bankacılık İşlemleri, İstatistik, İşletme Finansmanı, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Kredi Yönetimi, Sigortacılık İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Para Teorisi ve Politikası, Sermaye ve Para Piyasaları, Hasar ve Risk Yönetimi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankalarda Fon Yönetimi, Kaza ve Nakliyat Sigortaları, Reasürans, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Teknolojisi İşlemleri gibi dersleri ve konuları öğreneceksiniz.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre ...
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans ,Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık,  Ekonometri ,Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finansal Ekonometri, İktisat ,İşletme,  İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans,  Uluslararası Ticaret ve Finansman,  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz