Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bölüm Hakkında

Kin, nefret ayıbını sevgiyle yıkarız. Yoksulluk zincirini vergiyle kırarız…

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Programın amacı; iş dünyasının muhasebe alanında büyük eksikliğini yaşadığı ve ihtiyaç duyduğu kuramsal ve uygulamalı muhasebe bilgisine sahip olmanın yanı sıra; ekonomi, iş idaresi, finans konularına hâkim, iyi seviyede İngilizce bilen ve iki yıl boyunca aldığı muhasebe ve işletme bilgilerini bilgisayar ortamında en verimli şekilde kullanabilen ara eleman yetiştirmektir. 

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz? 
Genel olarak; “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı ile yetiştirilecek öğrencilerimiz, muhasebecilik mesleğinin temel esasları kapsamında meslek mensubu olabilmek için mesleki değerlere ve bilgiye sahip olacak, mesleği sorumluluğunu kavrayabilecek, muhasebeciliğin etik ve ahlak kurallarının bilincinde olacaktır. Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektör kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi, gerekli yasal şartları sağladıktan sonra iş yeri açıp çalışabileceklerdir.

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler üç yıl staj yaptıktan sonra ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip olabilirler.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz? 
Birinci yılda, muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci yıl ise muhasebe belgelerini tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme sürecinin nasıl olabileceği öğretilmektedir.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre …
MuhasebeMuhasebe ve Finansal YönetimMuhasebe ve Finansman ÖğretmenliğiUluslararası FinansUluslararası İşletmecilikUluslararası TicaretUluslararası Ticaret ve FinansmanUluslararası Ticaret ve İşletmecilikÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİşletmeİktisatMaliyeKamu Yönetimiİşletme Bilgi Yönetimiİşletme Enformatiğiİşletme-EkonomiLojistik Yönetimi Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.