Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ders Planı

D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
MUH111 Genel Muhasebe Z 2 2 5
MUH112 Muhasebe Bilgi Sistemleri Z 3 0 4
İKY111 Genel İşletme Z 3 0 4
İKY225 Genel İktisat Z 3 0 4
ATA11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2
TURK111 Türk Dili I Z 2 0 2
BIL111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Z 0 2 2
ING116 Yabancı Dil I Z 2 2 3
MYO111 Sosyal Gelişim I Z 1 1 2
  Seçmeli Ders S 3 0 4
TOPLAM     21 7 32
D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
MUH121 Envanter Bilanço Z 2 2 5
MUH122 Finansal Yönetim Z 2 2 5
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2
TURK121 Türk Dili II Z 2 0 2
BIL121 Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Z 0 2 2
ING126 Yabancı Dil II Z 2 2 3
MUH123 Staj I Z 0 0 6
MYO121 Sosyal Gelişim II Z 1 1 2
  Seçmeli Ders S 3 0 4
TOPLAM     14 9 31
D. Kodu Ders Adı Z/S T U AKTS
MUH211 Türk Vergi Sistemi Z 0 3 4
MUH212 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Z 0 3 5
MUH213 Maliyet Muhasebesi Z 2 2 4
MUH214 İhtisas Muhasebesi Z 3 0 4
MUH215 Dış Ticaret ve Muhasebesi Z 3 0 4
ING213 Mesleki İngilizce I Z 2 1 3
ISU211 İstinyelilik Manifestosu I Z 1 1 2
  Seçmeli Ders S 3 0 5
TOPLAM TOPLAM   14 10 31
D. KoduDers AdıZ/STUAKTS
MUH221 Vergi Hukuku Z 3 0 4
MUH222 Yönetim Muhasebesi Z 2 2 5
MUH223 Mali Tablolar Analizi Z 2 2 5
MUH224 Muhasebe Standartları Z 3 0 4
MUH225 Muhasebe Denetimi Z 3 0 4
MUH226 Staj II Z 0 0 2
ING223 Mesleki İngilizce II Z 2 1 3
ISU221 İstinyelilik Manifestosu II Z 1 1 2
Seçmeli Ders S 2 0 4
TOPLAM TOPLAM 18 6 33