Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Bölüm Başkanının Mesajı

İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programımız eğitim süresi iki yıl olan ön lisans derecesinde bir programdır. Eğitim öğretim faaliyetine 2017 yılında başlayan Uçak Teknolojisi Programımızda öğrenciler Mesleki ve Teknik İngilizce başta olmak üzere Temel Hava Aracı Bilgisi, Temel Elektrik Elektronik, Hava Aracı Bakım Uygulamaları, Aerodinamik, Hava Aracı Yapıları ve Uygulamaları, Hava Aracı Sistemleri ve Uygulamaları, Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Elektronik Göstergeler ve Sistemleri, Gaz Türbinli Motorlar ve Uygulamaları, Hava Aracı Göstergeleri ve Pervane konularında eğitim alacaklardır. “Uçak Bakım Teknikeri” unvanı ile mezun olacak olan  öğrencilerimiz, havacılık sektöründe imalat yapan firmalarda veya büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilmektedirler. Öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; havacılık sektöründe hizmet veren işletmelerde proje, planlama, makine resim ve konstrüksiyonla ilgili bölümlerde de görev yapabilirler. Özellikle askeri amaçlar için kullanılan büyük İnsansız Hava Aracı üreten firmalarda da mezunlarımız çalışmaktadır. 

Havacılık Türkiye’de son dönemde en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle havacılık alanında kalifiye ara eleman ihtiyacı oldukça fazladır. İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı olarak sektörün ihtiyacı olan seviyede kalifiye ara eleman yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda eğitim müfredatımız Türkiye’de sivil havacılığın otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu standartlara uygun olarak kurulan atölyemizde ve eğitim amaçlı bünyemizde bulunan helikopterimiz ile öğrencilerimize öğrenim süreleri boyunca gerçek şartlarda uygulamalı eğitim verilmektedir. Ayrıca ülkemizde askeri ve sivil alanda gelişim gösteren insansız hava araçları ile ilgili dersler verilmekte ve mezun olacak öğrencilerimizin bu alanda da bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Mezun olan öğrencilerimiz DGS ile Pilotaj başta olmak üzere Uçak Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimize çalışma hayatında gerekli olan alanlarının gerektirdiği bilgi ve beceri kabiliyeti kazandırmanın yanında DGS ile 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerine geçebilmelerine desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.