Meslek Yüksekokulu

Adalet

Bölüm Hakkında

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

Eğitim Süreniz ve Mezuniyet Dereceniz.
2 yıl, Önlisans

Öğrenim Yeriniz.
Topkapı Kampüsü

Niçin Bu Programı Tercih Etmelisiniz?
Adalet sistemimizin ihtiyaç duyduğu yasaları iyi bilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanmış, araştırıcı ve işini çok seven gençlerimizden bir olmak istiyorsanız bu programı tercih edebilirsiniz.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
Adalet sistemimizin çok sayıda nitelikli eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Adalet Meslek Elemanı unvanı ile mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, avukatlık ve noterlik bürolarında, özel sektörün birçok alanında çalışabilirsiniz.

Eğitim Dilimiz…
Türkçe

Neler Öğreneceksiniz?
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza Hukuku ve Ceza Usulü Bilgisi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, klavye kullanımı, adli yazışma ve UYAP Bilgisi gibi teorik ve uygulamalı dersleri öğreneceksiniz.

Puan Türünüz ne Olmalıdır?
TYT

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre ...
Hukuk Fakültelerinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.