Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bölüm Hakkında

Animasyon sektörü, günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi haline gelmiştir. ABD, Kanada, Avrupa ve bazı Uzak Doğu ülkelerine büyük ekonomik katkılar sağlayan sektör Türkiye’de de hızla gelişmeye başlamıştır.
Son 10 yıllık dönemde, animasyon sektörüne yönelik Türkiye’de yürütülen çalışma ve yatırımlar, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktır. Türkiye, animasyon sektöründe nitelikli işgücü, tecrübe, bilgi birikimi, maliyet ve teknolojik üstünlük gibi konularda avantajlı bir konuma sahiptir. Türk animasyon sektörünün küresel pazarda önemli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak politika ve tedbirlerin alınmasının bir sonucu olarak sektörün altyapı olanakları ve insan kaynağı gelişme göstermektedir.

Neler Öğreneceksiniz?
Sevgili Öğrenciler, İstinye Üniversitesi MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında 4 yıla eşdeğer bir eğitim alacaksınız. Üniversitemizde toplam ders saatiniz haftalık 32 saat olacaktır. Diğer üniversitelerin animasyon programlarının ders saatleriyle karşılaştırdığınızda İstinye Üniveritesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programının ders saatinin 4 yıllık eğitim veren üniversite ve bölümlerden dahi fazla olduğunu göreceksiniz, Ders saatleri  Bilgisyar programlarını sektör deneyimi olan hocalar tarafından derste öğrenebilmeniz için yoğun bir şekilde planlanmıştır. Bizim öğrencilerimiz sektöre dair tüm teknik bilgi, akademik ve sanatsal bilgiyle donanmış olacaktır.

Haftada 4 saat, çizgi film animasyon uygulamaları( Photoshop, Stopmotion, After effects)

Haftada 4 saat, 2 Boyutlu Çizgi Film Teknikleri ( Tool boom animation programı) 

Haftada 6 saat, auto desk maya animasyon,

Haftada 4 saat, hareketli grafik( affet effects)  

Haftada 6 saat, maya ile 3bmodelleme ve doku kaplama,

Haftada, 6 saat Zbrush ile organik modelleme (Substance Painter ile boyama),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Grafik Tasarım( Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe İndesign),

Haftada 4 saat, Digital prodüksiyon ve kurgulama ( After effects, Premiere Pro),

Haftada 4 Saat, Görsel Effects (Houdini), 2 saat ses üretimi ve kurgu (Adobe Audition),

Haftada 4 saat, Temel Tasarım ( sanatsal çizim),

Haftada 4 saat, heykel (sanatsal anatomi),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Oyun için Karakter tasarımı,

Haftada 4 saat, Oyun için Bilgisayar Destekli Karakter Modelleme,

Haftada 4 saat, Bilgisayar Destekli Tıbbi Modelleme,

Haftada 4 saat, Sanat tarihi ve mitolojik tasarım,

Haftada 4 saat Tıbbi animasyon (Autodesk Maya, After effects)  

Haftada 4 saat Temel Programlama ( Phyton)

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?

3B Modelleme ve Animasyon Tasarımcısı, 3D Görselleştirme Uzmanı, 3D Animasyon Uzmanı, Bilgisayar Destekli Görselleştirme Uzmanı, Grafik Tasarımcı, Motion Designer, animator, Tıbbi modelleme uzmanı,  

Çizgi Film sektöründe animasyon ve modelleme uzmanı , Bilgisayar oyunu Tasarımında karakter modelleme ve animasyon uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
İnteraktif Görselleştirme Uzmanı, Televizyon ve Sinema Sektörü, Reklamcılık Sektörü, Kamu kurumları, Savunma Sanayi Simulasyon alanlarında, çalışabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza Göre;

Animasyon, Çizgi Film (Animasyon), Dijital oyun tasarımı, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Yazılım Mühendisliği, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Endüstri ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.
 

DERS İÇERİKLERİ

 

Haftada 4 saat, çizgi film animasyon uygulamaları( Photoshop, Stopmotion, After effects)

Haftada 4 saat, 2 Boyutlu Çizgi Film Teknikleri ( Tool boom animation programı) 

Haftada 6 saat, auto desk maya animasyon,

Haftada 4 saat, hareketli grafik( affet effects)  

Haftada 6 saat, maya ile 3bmodelleme ve doku kaplama,

Haftada, 6 saat Zbrush ile organik modelleme (Substance Painter ile boyama),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Grafik Tasarım( Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe İndesign),

Haftada 4 saat, Digital prodüksiyon ve kurgulama ( After effects, Premiere Pro),

Haftada 4 Saat, Görsel Effects (Houdini), 2 saat ses üretimi ve kurgu (Adobe Audition),

Haftada 4 saat, Temel Tasarım ( sanatsal çizim),

Haftada 4 saat, heykel (sanatsal anatomi),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Oyun için Karakter tasarımı,

Haftada 4 saat, Oyun için Bilgisayar Destekli Karakter Modelleme,

Haftada 4 saat, Bilgisayar Destekli Tıbbi Modelleme,

Haftada 4 saat, Sanat tarihi ve mitolojik tasarım,

Haftada 4 saat Tıbbi animasyon (Autodesk Maya, After effects)  

Haftada 4 saat Temel Programlama ( Phyton)

DERS: CANLANDIRMA SİNEMASI

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders öğrencileri canlandırma sinemasıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca canlandırma sinemasının tarihini, yurt dışından ve Türkiye’den canlandırma sinemasının örneklerini öğreneceklerdir. Derste canlandırma sinemasının başyapıtları yöntem, sinematografi, dramaturji, senaryo ve animasyon teknikleri açısından incelenecektir.

AMAÇ

Öğrencilerden canlandırma sineması hakkında genel kültür sahibi olmaları, film analizi yapabilmeleri ve animasyon tekniklerini kavramları, farklı ülkelerden animasyon türleri ve yöntemlerini öğrenmeleri, güncel ve geçmiş canlandırma sinemasına hakim olmaları beklenmektedir.


ÖĞRENME ÇIKTILARI


1.         Canlandırma sineması hakkında genel kültür ve bilgi sahibi olmak

2.         Dünya’dan ve Türkiye’den canlandırma filmlerini takip etmek

3.         Animasyon kurallarını kavramak

4.         Disney filmleri üzerinden animasyon kurallarını analiz etmek

5.         Sinematografik dili öğrenmek

6.         Canlandırma film kurgusu ve senaryosu hakkında bilgi sahibi olmak

7.         Filmler üzerinden zaman, ritim ve hareket analizi yapabilmek

 

 

DERS: ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON UYGULAMALARI

DERSİN İÇERİĞİ


Bu ders, öğrencileri farklı çizgi film ve animasyon teknikleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca çizgi film teknikleri, 2b animasyon, stop motion, cell animasyon gibi farklı teknikler hakkında temel bilgi sahibi olacaklardır. Derste öğrenilen teorik bilgiler uygulama dersleri ve ödevleriyle desteklenecektir.


AMAÇ

Öğrencilerin tüm çizgi film teknikleri hakkında genel fikir sahibi olması ve temel düzeyde uygulama yapabilmeleri beklenmektedir. Dersi alan öğrencileri animasyon alanında ilgilerini çeken tekniği keşfetmeleri amaçlanmıştır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Çizgi film hakkında genel kültür ve bilgi sahibi olmak
Geleneksel çizgi film teknikleri tanımak ve uygulamak
2b çizgi film tekniklerini tanımak ve üretim süreçlerini öğrenmek
Stop motion tekniğini tanımak ve uygulamak
Farklı çizgi film üretim araçlarını tanımak
 

DERS : DİJİTAL PRODÜKSİYON VE KURGU

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders öğrencileri dijital prodüksiyon ve kurgu teknikleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler kurgu teknikleri ve dijital prodüksiyonda kullanılan bilgisayar programlarını öğreneceklerdir. Öğrenilen kuramsal ve teknik bilgiyle proje üretilecektir.

AMAÇ

Öğrencilerden dijital prodüksiyon ve kurgu programlarını öğrenmeleri beklenmektedir. Post prodüksiyon, görsel efekt alanlarında çalışma yapmak isteyen öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmesi dersin amaçlarındandır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Dijital prodüksiyon ve kurgu hakkında bilgi sahibi olmak

2. Post prodüksiyon programlarını tanımak ve kullanabilmek

3. Kurgu programlarını kullanmak

4. Animasyon ve live action filmlerle post prodüksiyon programlarında çalışmak

5. Temel kamera, çekim, montaj, ses tekniklerini öğrenmek


DERS: 3B ANİMASYON ÜRETİMİ 1

DERSİN İÇERİĞİ

Öğrencilerin 3b animasyon uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Maya programını kullanarak öğrenciler 3 boyutlu animasyon üretimine giriş yapacaklardır.

AMAÇ

Dersi alan öğrencilerin 3 boyutlu animasyon teknikleri ve programları öğrenmesi amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. 3B animasyon tekniklerini temel düzeyde öğrenmek

2. Maya'da animasyon araçları genel hatlarıyla kullanmak

3. Maya'da animasyon kurallarına göre animasyon uygulaması yapabilmek

4. Maya'da karakter animasyonuna giriş yapmak

 
DERS : İLERİ DÜZEY ANİMASYON TEKNİKLERİ 1

DERSİN İÇERİĞİ

Maya ile ileri düzey karakter animasyonuna başlangıçtır. 3B animasyon üretimi dersi alan öğrenciler karakter animasyonu tekniklerini ileri düzeye taşırlar. İskelet yapımı(rigleme) öğrenilir.

AMAÇ

Rigleme öğrenmek, karakter animasyonu yapmayı öğrenmek, animasyon kurallarını uygulayarak karmaşık animasyonlar yapabilmek, Maya programını ileri düzeyde kullanabilmek, öğrencilerin kendi tasarladığı karakterleri rigleyebilmesi ve animasyon için oyunculuk yeteneklerini geliştirmesi dersin amaçlarındandır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI


    1.    3B animasyon tekniklerini ileri düzeyde öğrenmek

    2.    İnsan-hayvan anatomisi ve iskelet sistemini öğrenmek

    3.    Maya’da riglemeyi öğrenmek

    4.    Maya’ da animasyon araçlarını ileri düzeyde öğrenmek

    5.    Maya'da animasyon yeteneklerini geliştirmek

    6.    Referans video ile çalışabilmek

DERS: İLERİ DÜZEY ANİMASYON TEKNİKLERİ 2

DERSİN İÇERİĞİ

İleri düzey animasyon tekniklerinin devam dersi niteliğindedir. Rigleme ve animasyonda ilerlemiş öğrenciler uygulama çalışmaları ile animasyon tekniklerini geliştirirler. Derste karmaşık karakter animasyonu egzersizleri, birden fazla karakterle çalışma, senaryo ve storyboarda uygun animasyon yapma, sahne ve sekanslarla çalışma öğrenilir. Ekip içinde rol almak öğrenilir.

AMAÇ

Öğrencilerin karakter animasyonu bütünüyle  kavramaları, kendi referans videolarıyla çalışmaları, karmaşık animasyon yapabilmeleri dersin amaçlarındandır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    Karmaşık karakter animasyonu yapabilmek

    2.    Storyboard ve animatik yapabilmek

    3.    Birden fazla plan ve sahne ile çalışabilmek

    4.    Kısa film üretim süreçlerine hakim olmak

    5.    Animasyon yeteneğini ileri düzeyde geliştirmek

    6.    Referans video çekmek ve çalışabilmek

 
DERS: OYUN İÇİN KARAKTER ANİMASYONU

DERSİN İÇERİĞİ

Öğrenciler oyun endüstrisine yönelik animasyon yapımını öğrenirler. Oyun için karakter animasyonu ve partikül animasyonu öğrenilir. Maya’dan animasyon ve riglemeyi oyun motorlarına aktarma öğrenilir. Oyun motorunda partikül animasyonu öğrenilir.

AMAÇ

Oyun üretmek isteyen öğrencilere oyun için kullanılan 3b animasyon tekniklerini öğretmek. Partikül animasyonu ve oyun motoruyla birlikte çalışmayı öğretmek.

ÖĞRENME ÇIKTILARI


    1.    Oyun için animasyonu yapabilmek

    2.    Partikül animasyonu öğrenmek

    3.    Unity’de animasyon öğrenmek

    4.    Animasyonu oyuna uygun formata getirmek


DERS: TIBBİ ANİMASYON

DERSİN İÇERİĞİ

3b hareketli grafik ve partiküller kullanılarak tıbbi alana yönelik animasyon uygulamaları yapılır. Rigleme ve kas sistemi, tıbbi animasyona yönelik deformerlar öğrenilir.


AMAÇ

Öğrencilerin tıbbi/medikal animasyon yapabilmeleri, partikül animasyonu yapabilmeleri, kas sistemi rigleyebilmeleri, Maya ile motion grafik yapabilmeleri, 3b render ile after effects’de çalışmak dersin amaçlarındandır.

 
ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    Tıbbi animasyon yapabilmek

    2.    Partikül animasyonu öğrenmek

    3.    Maya’da MASH tool kullanımı

    4.    Post prodüksiyon video 2b ve 3b animasyonu birleştirmek.

 

DERS: HAREKETLİ GRAFİK 1

DERSİN İÇERİĞİ

Animasyon kurallarına uygun 2b hareketli grafikler üretilir. Grafik tasarım, tipografi, illüstrasyon ve basit karakter canlandırma yapılır. Fiziğe yönelik animasyon egzersizleri çalışılır.

AMAÇ

Bu dersi tamamlayan öğrencilerden After Effects programı ile hareketli grafik uygulamaları, reklam, 2b animasyon, tv grafiği animasyon ve videoları üretmeleri beklenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    Animasyon kurallarını öğrenmek

    2.    Vektörel ve pixel bazlı animasyon yapmak

    3.    Fiziğe uygun canlandırmayı kavramak

    4.    2b animasyon yapabilmek

    5.    After effects ile motion graphic yapımını öğrenmek


DERS: HAREKETLİ GRAFİK 2

DERS İÇERİĞİ

Hareketli grafik 1 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler After Effects ile karmaşık motion graphic ve 2b vektörel-pixel animasyon yapmayı öğrenirler.

AMAÇ

Bu dersi tamamlayan öğrenciler vektör ve pixel bazlı grafiklerle kendi kısa filmlerini üretebilirler, uzun süreli motion grafikler yapabilirler.


ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    After effects’i ileri düzeyde kullanmak

    2.    Vektörel ve pixel bazlı animasyon yapmak

    3.    2b uzun animasyonlar yapmak

    4.    2b karakter animasyonu yapmak

    5.    İllüstrasyon ve grafikleri canlandırmak


DERS: 2B ÇİZGİ FİLM TEKNİKLERİ

DERS İÇERİĞİ

Öğrencilerin 2b çizgi film tekniklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. El çizimi ile başlayarak öğrenciler çizgi film üretimine giriş yapacaklar, toon boom programı ile bilgisayarda çizgi film üretimini öğreneceklerdir.


AMAÇ

Geleneksel çizgi film yöntemlerinin kavranılması, 2B ve el çizimi ile canlandırma yapmak isteyen öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmesi amaçlanmaktadır.


ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    Çizgi filme yönelik çizim alıştırmaları yapmak

    2.    Karakter pozlamak

    3.    Aksiyon pozu ve ara poz çizebilmek

    4.    Toon boom programında çizim yapabilmek

DERS: 2B ÇİZGİ FİLM TEKNİKLERİ 2

DERS İÇERİĞİ

2B Çizgi film teknikleri dersinin devamı niteliğindedir. Senaryo, storyboard, animatik yapımı, 2b karakter animasyonu ve çizgi film yapımı öğrenilir.

AMAÇ

Dersi alan öğrencilerin ileri düzeyde çizgi film tekniklerini kullanarak çizgi film yapmaları, birden fazla mekan, karakter, sahneyle birlikte çalışabilmeleri beklenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

    1.    Çizgi filme yönelik çizim alıştırmaları yapmak

    2.    Karakter pozlamak

    3.    2b karakter animasyonu öğrenmek

    4.    Mekan, figür ve perspektif ilişkisini kavramak

    5.    Karmaşık pozlar çizebilmek

    6.    Toon boom programında çizgi film yapabilmek


DERS: İLERİ KURGU TEKNİKLERİ

DERS İÇERİĞİ

Dijital prodüksiyon ve kurgu dersinin devamı niteliğindedir. 3b compositing öğrenilir. Premier programı ile görüntü ve sesleri kurgulamak, hazır çekimleri ve animasyonları birleştirmek öğrenilir. Yeşil ekran, rotoscope, color correction gibi gelişmiş post prodüksiyon teknikleri ile uygulama yapılır.

AMAÇ

Compositing ile animasyon filminin post prodüksiyon aşamasındaki işlemleri yapabilmek. Gerçek görüntü ve 3b renderı; renk, efekt, ses ve film kurgusu bağlamında birleştirebilmek dersin amaçlarındandır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Kurgu hakkında teorik bilgi sahibi olmak

2. Post prodüksiyon programlarını ileri düzeyde kullanabilmek

3. Çekim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak

4. Compositing yapabilmek

5. Temel kamera, çekim, montaj, ses tekniklerini öğrenmek


DERS: RİGLEME

DERS İÇERİĞİ

Maya ile karakter rigleme ve iskelet sistemi oluşturma, jointler, iskelet giydirme yöntemleri, kas sistemi çalışma prensipleri dersin konularındandır. Parentlama, giydirme, boyama, expressions, karmaşık bağlantılar öğrenilir.


AMAÇ

Bu dersi tamamlayan öğrenciler kendi modelledikleri veya hazır karakterlere rigleme yapmayı öğrenirler. Öğrenciler ders sonunda insan, hayvan, canlı, cansız objeleri rigleyerek modeli animasyona hazır hale getirirler.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1. Rigleme hakkında bilgi sahibi olmak

2. İskelet ve kas yapısını öğrenmek

3. İnsan karakteri riglemek

4. Yüz riglemek ve arayüz oluşturmak

5. Karmaşık rig yapabilmek

DERS: 3 BOYUTLU KARAKTER MODELLEME VE DOKU KAPLAMA

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders Autodesk Maya programına sıfırdan başlayıp programın ara yüzüne tam hakimiyet 3 boyutlu modelleme, referans görsellerle çalışma, modellenen nesnelerin fiziksel özelliklerini oluşturma, nesneleri kaplama, Arnold render motorunda ışıklandırma ve render konuları işlenecektir. Marvelous Designer programıyla kumaş simülasyonları ve kıyafet oluşturma konularında uzmanlaşacaklardır

DERS: OYUN İÇİN KARAKTER MODELLEME

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders öğrencilerimiz oyunlarda kullanılan modellerin yapım sürecini bütün aşamalarını öğrenecekler. ZBrush, Maya ve Substance painter programında oyuna yönelik lowpoly karakter ve çevre tasarımı için gerekli 3 boyutlu modeller üretebilme düşük sayıda poligon sayısıyla çalışma becerilerine sahip olacaklar oyunlar için texture boyama konularında uzmanlaşacaklardır.


DERS: ORGANİK MODELLEME

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders sektörde özellikle 3 boyutlu karakter tasarım konusunda endüstri standardı haline gelmiş dijital heykel tıraşlık programı olan ZBrush programını öğreneceklerdir. Grafik tablet kullanarak dijital heykel tıraşlık yöntemleriyle organik modelleme ve detaylandırma yapacaklardır. Substance Painter programıyla dijital texture boyama, shading ve baking konularını işlenecektir. Gerçekci sonuçlar alabilmek için Keyshot programıyla 3 boyutlu modelin renderını alacaklardır.

 

 

DERS: GÖRSEL EFEKT TASARIMI
 
DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders öğrencilerimiz günümüzdeki film yapımının en önemli parçalarından olan görsel efekt tasarımı (Visual FX) Houdini FX ve After Effects programlarıyla beraber öğrenecekler. Ders içeriği olarak Particle simulation, fluid, dynamic vb. efektler yapacaklar. Houdini FX programı yetenekli prosedürel, node tabanlı animasyon programıdır. Görsel Efekt konusunda dünyanın en güçlü yazılımıdır. Görsel efekt tasarımcısı geleceğin en prestijli mesleklerinden biri olacaktır ve öğrencilerimiz görsel efekt konusunda uzmanlaşacaklardır.


DERS: TIBBİ MODELLEME

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders öğrencilerimiz ZBrush ve Maya programında tıp sektörüne yönelik organik modelleme, protezler ve tıbbi cihazlar için hard surface modelleme konusunda bilgi ve beceriye sahip olmalarını hedeflemektedir. Dijital ortamda modellenen tıbbi modellerin 3 boyutlu yazıcıdan çıktıları alınacaktır.


DERS TEMEL PROGRAMLAMA

Ders, Python dilinde programlama temelleri ve uygulamaları içermektedir. İşlenen konular: Python programlama dili, dış kütüphanelerin kullanımı, listeler ve sözlükler, özyineleme, sıralama algoritmaları, dinamik programlama, hata yakalama, giriş/çıkış. Ders mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarından uygulamalar sunmaktadır: benzetim, optimizasyon, veri analizi, veri görselleştirme, görüntü işleme, makine öğrenme, vs.