Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bölüm Hakkında

Animasyon sektörü, günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi haline gelmiştir. ABD, Kanada, Avrupa ve bazı Uzak Doğu ülkelerine büyük ekonomik katkılar sağlayan sektör Türkiye’de de hızla gelişmeye başlamıştır.
Son 10 yıllık dönemde, animasyon sektörüne yönelik Türkiye’de yürütülen çalışma ve yatırımlar, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktır. Türkiye, animasyon sektöründe nitelikli işgücü, tecrübe, bilgi birikimi, maliyet ve teknolojik üstünlük gibi konularda avantajlı bir konuma sahiptir. Türk animasyon sektörünün küresel pazarda önemli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak politika ve tedbirlerin alınmasının bir sonucu olarak sektörün altyapı olanakları ve insan kaynağı gelişme göstermektedir.

Neler Öğreneceksiniz?
Sevgili Öğrenciler, İstinye Üniversitesi MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında 4 yıla eşdeğer bir eğitim alacaksınız. Üniversitemizde toplam ders saatiniz haftalık 32 saat olacaktır. Diğer üniversitelerin animasyon programlarının ders saatleriyle karşılaştırdığınızda İstinye Üniveritesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programının ders saatinin 4 yıllık eğitim veren üniversite ve bölümlerden dahi fazla olduğunu göreceksiniz, Ders saatleri  Bilgisyar programlarını sektör deneyimi olan hocalar tarafından derste öğrenebilmeniz için yoğun bir şekilde planlanmıştır. Bizim öğrencilerimiz sektöre dair tüm teknik bilgi, akademik ve sanatsal bilgiyle donanmış olacaktır.

Haftada 4 saat, çizgi film animasyon uygulamaları( Photoshop, Stopmotion, After effects)

Haftada 4 saat, 2 Boyutlu Çizgi Film Teknikleri ( Tool boom animation programı) 

Haftada 6 saat, auto desk maya animasyon,

Haftada 4 saat, hareketli grafik( affet effects)  

Haftada 6 saat, maya ile 3bmodelleme ve doku kaplama,

Haftada, 6 saat Zbrush ile organik modelleme (Substance Painter ile boyama),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Grafik Tasarım( Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe İndesign),

Haftada 4 saat, Digital prodüksiyon ve kurgulama ( After effects, Premiere Pro),

Haftada 4 Saat, Görsel Effects (Houdini), 2 saat ses üretimi ve kurgu (Adobe Audition),

Haftada 4 saat, Temel Tasarım ( sanatsal çizim),

Haftada 4 saat, heykel (sanatsal anatomi),

Haftada 4 saat, Bilgisayar destekli Oyun için Karakter tasarımı,

Haftada 4 saat, Oyun için Bilgisayar Destekli Karakter Modelleme,

Haftada 4 saat, Bilgisayar Destekli Tıbbi Modelleme,

Haftada 4 saat, Sanat tarihi ve mitolojik tasarım,

Haftada 4 saat Tıbbi animasyon (Autodesk Maya, After effects)  

Haftada 4 saat Temel Programlama ( Phyton)

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?

3B Modelleme ve Animasyon Tasarımcısı, 3D Görselleştirme Uzmanı, 3D Animasyon Uzmanı, Bilgisayar Destekli Görselleştirme Uzmanı, Grafik Tasarımcı, Motion Designer, animator, Tıbbi modelleme uzmanı,  

Çizgi Film sektöründe animasyon ve modelleme uzmanı , Bilgisayar oyunu Tasarımında karakter modelleme ve animasyon uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
İnteraktif Görselleştirme Uzmanı, Televizyon ve Sinema Sektörü, Reklamcılık Sektörü, Kamu kurumları, Savunma Sanayi Simulasyon alanlarında, çalışabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza Göre;

Animasyon, Çizgi Film (Animasyon), Dijital oyun tasarımı, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Yazılım Mühendisliği, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Endüstri ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.