Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Neden İstinye Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı?

Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon; Bilişim teknolojileri ve sanatın bir arada işlenerek sinema, oyun, reklam, sağlık gibi birçok alanda çalışan multidisipliner bir bölümdür. Türkiye’de devlet ve girişimciler tarafından desteklenen ve hızla büyüyen bu branşa istihdam ihtiyacı doğmuştur. 

İSÜ’lü öğrenciler sektör ihtiyaçlarına göre tasarlanmış eğitim programı, hem sektör hem eğitim tecrübesi olan akademik kadrosu ile yoğunlaştırılmış, uygulama odaklı bir eğitim alırlar.

İki yıllık mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler yaratıcılıklarını ifade edilebilen, sanatsal yönü kuvvetli, bilgisayar diline hakim, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip bireyler olarak mezun olup, iş hayatına özgüvenli bir şekilde adım atarlar.

Akademik eğitim ve araştırmada devam etmek isteyen öğrenciler DGS ile Çizgifilm Animasyon ve Oyun Tasarımı bölümlerine geçiş yapabilir, dört  yıllık eğitime uygun planlanmış ders programı sayesinde aldıkları birçok dersi saydırabilirler. 

Öğrencilerimiz Sektörle iş birliği ofisinde ön kuluçka ve kuluçka bölümünde şirket açabilmekte veya İstinye üniversitesinde açılmış olan şirketlerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. 

ANİMASYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Dünya genelinde görsel ve işitsel endüstrinin %25’ini oluşturan animasyon sektörü; TV, sinema, internet, ticari, uygulamalar ve dijital platformlar ile sosyal medyanın vazgeçilmez aktörü haline gelmiştir. Oyun ve yazılım teknolojilerinin gelişmesi ile animasyon alanıda gelişim göstermiş ve sektör şaşırtıcı şekilde büyümüştür. Günümüzde animasyon; mimari, tıp, savunma, yüksek teknolojili sektörler ile medya, eğlence gibi çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Özellikle ABD ve Japonya’nın animasyon film alanında sanayileştiği; Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin ise sektöre yönelik son yıllarda çeşitli atılımlar gerçekleştirdiği görülmektedir.

Dünyada animasyon endüstrisine bakıldığında, 2010 yılında 122 milyar dolar olan pazar hacminin, 2017 yılında 300 milyar doları bulduğu tahmin edilmektedir. Böylesine yüksek bir pazar hacmine ve getiriye sahip sektörün gelişimini sağlamak için ülkeler, yasal düzenlemeler ile yatırımları teşvik edecek çeşitli mekanizmaları geliştirmeye başlamıştır. Ülkemizde animasyon sektörüne ilişkin olarak son on yıllık süreçte sektörel bir ekosistemin oluştuğunu söylemek mümkündür. Sektöre ait küresel pazar hacminin cezbediciliği, sektörel işletmelerin sayısının artması, Türk yapımı çizgi dizilerin TRT Çocuk kanalı tarafından talep görmesi, uzun metrajlı filmlerin yapılması ve son dönemde sektörün üst strateji belge ve dokümanlarında yer almaya başlaması ile ülkemizde animasyon sektörü temelinde bir canlanma gözlemlenmektedir. Türkiye’de animasyon sektöründe faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı olmak üzere yüze yakın işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin birçoğu reklam sektörüne de hizmet vermekte olup tamamına yakını küçük ve orta büyüklükte işletme statüsündedir. İşletmelerin %90’ı İstanbul merkezli faaliyetlerini yürütmektedir. İstanbul’u, Ankara, Eskişehir ve diğer iller takip etmektedir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası kanallarda yayınlanan animasyon yapımlarının birçoğu, yabancı yapım olarak karşımıza çıkmaktadır. TRT Çocuk kanalı hariç, ulusal kanalların neredeyse tamamı, animasyon yapımlarını ithal etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında yayınlanan ‘’Focus on Animation’’ isimli rapora göre, ülkemizde uzun metrajlı animasyon filmlerinin yaklaşık %96’sı, çizgi dizilerin ise %80’i yabancı yapımlardan oluşmaktadır. Ülkemizde 0-14 yaş grubunda yer alan çocukların %94’ü çizgi film izlemektedir. Bu gelişmeler ışığında animasyonun gelişime açık bir sektör olduğu da ortaya çıkmaktadır.