Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları,

İletişim kurma gereksinimi, günümüzde insanlığın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkar ve hayatımızın her anını kapsar hale gelmiştir. Güçlü bir iletişim için ise en etkili araçlardan biri görsel tasarımdır. Sürekli gelişen iletişim teknolojileri yaşamımızın her alanına dahil olmakta ve görsel iletişim tasarımcılarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. İstinye Üniversitesi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı; reklam ve tasarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip, tasarım odaklı problem çözebilen, yaratıcı fikirler geliştirebilen, estetik kaygıları ve işlevselliği göz ardı etmeyen, görsel iletişimin farklı disiplinler arası doğasına uyum sağlayabilen, çağdaş ve aydın bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda, her gün yeni gelişmelerin yaşandığı dijital dünyayı yakından takip ederek sürekli kendini güncelleyen, nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.
Eğitim programımız; temel sanat eğitimi, grafik tasarım, hareketli grafik tasarım, 2 ve 3 boyutlu animasyon, dijital oyun tasarımı, illüstrasyon-desen, video-kurgu, görsel efekt vb. sektörün gereksinim duyduğu birçok alana yönelik yoğun bir ders programı sunarken geniş seçmeli ders havuzu ile de öğrencilere uzmanlık alanlarında daha hızlı ilerleme olanağı sağlamaktadır. Sektörün dinamiklerine paralel olarak sürekli güncellenen ders içerikleri, her biri alanında uzman, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosu tarafından verilmektedir.
Nitelikli ve verimli bir eğitimle tasarım sektörünün bir parçası olmak isteyen tüm tasarımcı adaylarını programımıza bekleriz.

Öğr. Gör. Osman Dinç
İstinye Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Program Başkanı